Spring til indhold

Bade og bådebroer

 • Du skal altid søge om tilladelse til at opstille en ny bade- eller bådebro samt til at ændre på en eksisterende bro.
 •  Ansøgningen skal bl.a. indeholde følgende:
  • Et kort i målestok 1: 25.000, hvor den planlagte bro er indtegnet. Hent eventuelt kortet på NetGIS.
  • Oplysninger om ejeren har retlig adgang til kystarealet
  • Evt. anden ejers skriftlige samtykke om ret til adgang på kystarealet
  • Plantegning af broen.
  • Profiltegning af broen med angivelse af dens højde over vandet og vanddybde langs broen.
  • Materialevalg til pæle og bro samt planer for vedligeholdelse.
  • Oplysninger om, hvorvidt bro og pæle agtes indtaget i vinterperioden.
 • Ansøgningen skal sendes til natur@vordingborg.dk

 • For at sikre en konsekvent og ensartet administrationspraksis har kommunen udarbejdet generelle retningslinjer for at give tilladelse til private og fælles bade- og bådebroer.
 • Læs retningslinjerne.