Spring til indhold

Bade- og bådebroer

 • Du skal altid søge om tilladelse til at opstille en ny bade- eller bådebro samt til at ændre på en eksisterende bro.
 • Du skal ansøge i kommunen, hvis broen ønskes placeret udenfor havnene, og hvis broen giver mulighed for fri vandgennemstrømning langs kysten.
 • Du skal ansøge i Kystdirektoratet, hvis broen ønskes placeret i havne, eller hvis broen ikke giver mulighed for fri vandgennemstrømning langs kysten.
 • Du kan finde oplysning om kommunens havne på: www.danskehavnelods.dk

Ansøgning til kommunen

 •  Ansøgning til kommunen skal bl.a. indeholde følgende (uddybes i retningslinjerne):
  • Et kort i målestok 1: 25.000, hvor den planlagte bro er indtegnet. Hent eventuelt kortet på NetGIS.
  • Oplysninger om ejeren har retlig adgang til kystarealet
  • Evt. anden ejers skriftlige samtykke om ret til adgang på kystarealet
  • Plantegning af broen.
  • Profiltegning af broen med angivelse af dens højde over vandet og vanddybde langs broen.
  • Materialevalg til pæle og bro samt planer for vedligeholdelse.
  • Oplysninger om, hvorvidt bro og pæle agtes indtaget i vinterperioden.
  • Oplysning om det forventede antal brugere af broen.
  • Oplysning om broen etableres så der er adgang for kørestolsbrugere, rollator m.fl.
 • Ansøgningen skal sendes til natur@vordingborg.dk
 • For at sikre en konsekvent og ensartet administrationspraksis har kommunen udarbejdet generelle retningslinjer for at give tilladelse til private og fælles bade- og bådebroer. Find vejledningen i højre side.

Ansøgning til kystdirektoratet

 • Ansøgningen til Kystdirektoratet skal følge vejledningen i Kystdirektoratets administrationsgrundlag, og fremsendes efter Kystdirektoratets vejledning om ansøgninger
 • Vær opmærksom på, at Kystdirektoratets administrationsgrundlag i udgangspunktet ikke tillader borde, bænke, omklædningsfaciliteter og lignende på broerne
 • Husk at fortøjningsbøjer og – pæle er anlæg, som kræver en tilladelse fra Kystdirektoratet