Spring til indhold

Bålpladser og shelters

 • Der er gode muligheder for at overnatte i det fri både langs kysten, i de grønne områder og i skovene. Nogle af shelterpladserne skal du booke i forvejen, andre steder er det efter først til mølle-princippet. 
 • På mange af shelterpladserne er der bålsteder og mulighed for at tage ud på tur med familien. 

Find shelters og teltpladser i det fri.

Find bålpladser

Shelterplads Klintholm Havn

 • To sheltere med plads til 5 personer forbeholdt vandrere, cyklister og kajakroere.
 • Ingen booking, efter princippet først-til-mølle og efter princippet, at der skal være plads til alle.
 • Bålplads, medbring selv brænde.
 • Der er plads til at slå et lille telt op på pladsen.
 • Overnatning på stedet max. 2 nætter.
 • Ingen elektronisk musik.
 • Der er toilet og vand ved Blå Flag Strand toilettet i badesæsonen (juni-august) og ellers er der offentligt toilet og vand på havnen.

Shelterplads Neble

Shelterplads med tre sheltere (4 personers), tre bålpladser. Shelterne kan ikke bookes men benyttes efter først til mølle-princippet. Medbring brænde til bål, hvis du skal have bål. Her er plads til at slå mindre telte op, hvis shelterne er optagede.

Shelterplads Bogø Havn

2 sheltere mellem træerne med udsigt over Grønsund mod vest. Gratis drikkevand og internet. Gode badefaciliteter mod et mindre beløb. Ingen booking. Plads til ca. 10 personer

Shelterplads Ankers Plads Sprove

Sprovegade 12 med to sheltere og multtoilet. Stedet er etableret af lokale frivillige med tilskud fra friluftsrådet. Her gælder først-til-mølle-princippet. Plads til fri teltning. Sørg for at rydde op efter jer, så pladsen er flot til de næste gæster. Pladsen er navngivet efter Poul Anker, der voksede op på Sprovevej 12 og boede her hele sit liv.

Sheltere i Fanefjord

Shelterplads med to sheltere, bålplads og drikkevand. Shelterpladsen er etableret og passes af Vestmøn Lokalråd på tidligere sportsplads.

Shelterne ligger på Fanefjordgade 148, St. Damme.

Shelterplads Østerpol Borre

Faktisk er her hele to offentlige shelterpladser på Klintevej 333 i forbindelse med Aktivitetshuset Østerpol.

På hver plads er to mindre sheltere og en bålplads. Vandhane udendørs med drikkevand.

 Der kan lånes toilet i huset.

Shelterne er opført af og passes af Østmøn Lokalråd.

Shelterplads Tøvelde Spejdergrund

Kommunal shelterplads med to sheltere, bålhytte, multtoilet, drikkevand, borde og bænke, bålpladser med bålriste.
Pladsen passes af private.
Se mere på Mønhytten .

Slotshaven shelterplads

 • På en åben plads i Slotshaven, Fanefjord Skov, er der fire shelters med plads til ca. 28 personer i alt, et multtoilet, fire små bålpladser med grillriste, en stor fælles bålplads og fire bord/bænkesæt.
 • Ved skrænten ned til stranden kan man – ud over den fantastiske udsigt over Østersøen – nyde samværet omkring en større bålplads med bænke. Der er opsat skilt med information om området og regler for ophold samt en folderkassette til relevante foldere. En sti fører fra pladsen ned til stranden, hvor du kan gå på opdagelse efter sten.
 • Shelterpladsen skal ikke bookes, men det har vist sig praktisk, at store grupper kan booke hele pladsen. 

Shelterne bookes på Vestmøn Lokalråds hjemmeside.

 • Hvis man kommer i bil, skal man køre til Vindebæk og derfra følge Slotshavevej. Vejen følges, til man kommer til et skovstykke på højre hånd. Parkér bilen, og følg skovvejen, til den ender ved Østersøen og shelterpladsen. 

Sheltere og bålhuset på Avnø

 • På Avnø finder du også et stort flot bålhus med bålsted, borde og bænke, drikkevand samt lidt grej til at gå på opdagelse i naturen og på det lave vand. Bålhuset på Avnø kan bookes gratis til private arrangementer på Naturstyrelsens hjemmeside

Læs mere om booking af bålhytten.

 • I det sydøstlige hjørne af Nokkeskoven på Avnø er der en primitiv overnatningsplads. Pladsen kan anvendes af brugere, som kommer fra landsiden samt af brugere, som kommer fra søsiden, f.eks i kajak. På pladsen findes to sheltere, et multtoilet og et område til telte. 
 • Shelterpladsen benyttes efter først-til-mølle-princippet. 

Læs mere om regler for kajaksejlads i Avnø Fjord. 

Mosehældgårdpladsen

 • Mosehældgårdpladsen er et godt sted at starte en skovtur. 
  På den åbne plads er der shelter til overnatning, bålpladser, multtoilet og vandhane.
 • I hele Udby Skov kan du frit overnatte i små telte i op til to døgn.
 • Tæt på Mosehældgårdpladsen ligger Børneskoven, der ligesom Skoleskoven i Stege Skov er plantet af børn fra skoler og daginstitutioner på Møn og Bogø. 

Læs mere om Stege-Udby Skov. 

Sheltere i Faksinge Skov

 • Naturstyrelsen ejer den nordlige og østlige del af Faksinge Skov. I den østlige del af skoven er der anlagt en motionsrute med naturfitnessredskaber, en shelterplads med to sheltere til grupper samt en bålplads.

Book lejrplads med sheltere i Faksinge Skov

 • Den nordlige del af Faksinge Skov er udlagt til stilleskov for at beskytte havørnene.
 • En afmærket vandrerute leder skovgæsten rundt i skoven. Se ruten i folderen nedenfor. 

Læs mere om Faksinge Skov i folder.

 • Den sydlige del af Faksinge Skov er privatejet. Man er velkommen til at fortsætte turen i den private del af skoven. Kommunen har indgået en aftale med Engelholm Gods om færdsel i denne del af skoven. Brugerne har ret til at færdes i skoven hele døgnet og uden for veje og stier. 

Læs aftalen med Engelholm Gods.

Sheltere ved Sandvig

 • Ved Sandvig Havn kan du frit overnatte i en af de to sheltere beliggende med flot udsigt over vandet. 
  Der er toilet og drikkevand på havnen.
 • Pladsen ligger på vandreruten Sjællandsleden.
 • Pladsen er kørestolsegnet og egnet for barnevogne.