Spring til indhold

Turismeudvikling

Vordingborg Kommune arbejder løbende på udvikling af turismen i kommunen og i særdeleshed på Møn.

Når der er større konkrete projekter vil de blive formidlet her.

Borgermøde om handlingsplan for bæredygtig turisme i Møn Unesco Biosfære området

Vordingborg Kommune inviterer til to borgermøder, hvor du kan give input til handlingsplanen for Møn biosfæreområdet.

Strategien for bæredygtig turisme i Vordingborg Kommune er blevet vedtaget i kommunalbestyrelsen. Næste skridt er at udarbejde to handlingsplaner, én for Møn UNESCO biosfære område og én for Sydsjælland.

Der afholdes nu to borgermøder for at få jeres input til handlinger, der skal være med til at implementere strategien. I første omgang drejer det sig om input til handlingsplanen for Møn biosfæreområdet.

Programmet for begge dage starter med en præsentation af strategien ved formand og næstformand fra Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv. Herefter afholdes der tre workshops.

Kommunen er vært med kaffe-te, kage og vand under de tre workshops.
Herunder kan du tilmelde dig det ene eller begge borgermøder på Møn, hvor du også skal vælge den workshop du ønsker at deltage i på dagen.

Borgermøde 1:
Afholdes i Moena Mønshallerne, Platanvej 40, 4780 Stege, onsdag den 29. september kl. 18.15 til 21.30.
Registrering af deltagere fra kl. 17.30.
Vælg workshop om indsatsfelter:

  • Workshop 1: Den bæredygtige destination samt Fremtidens gæster.
  • Workshop 2: Kultur – på opdagelse i nutid og fortid.
  • Workshop 3: Overnatningsmuligheder samt Virksomhedsudvikling og destinationssamarbejde.

Tilmeld dig borgermøde 1 her


Borgermøde 2:
Afholdes på Præstekilde Hotel, Klintevej 116, 4780 Stege, lørdag den 2. oktober kl. 13.15 til 16.30.
Registrering af deltagere fra kl. 12.30.
Vælg workshop om indsatsfelter:

  • Workshop 1: Branding og markedsføring samt Kommunikation i destinationen.
  • Workshop 2: Natur – beskyttelse og oplevelsesmuligheder.
  • Workshop 3: Overnatningsmuligheder samt Virksomhedsudvikling og destinationssamarbejde.

Tilmeld dig borgermøde 2 her

Udgangspunktet for borgermøderne er Strategi for bæredygtig turisme i Vordingborg Kommune, og det er derfor vigtigt at orientere sig i strategien inden workshoppen.

Strategien vedhæftes svar på tilmelding men kan også hentes via linket nedenfor:

Læs Strategi for bæredygtig turisme

Infrastruktur og logistik turisme Møn


Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal kigges nærmere på den infrastruktur og logistik, der er til rådighed på Møn i dag og hvor den evt. kan udbygges.

Infrastruktur- og logistikplan – Møn 2021, omfatter Møn, Bogø, Nyord og Farø. Planen tager udgangspunkt i de data kommunen i dag har til rådighed. Planen er derfor ikke et endeligt resultat, da der på flere områder savnes mere eller nyere data der kan være med til, at kvalificerer problemstillingerne og hvad der er af løsninger. Det gælder særligt på den trafikale infrastruktur, hvor der mangler data.

Læs mere om projektet