Spring til indhold

Brønde og boringer

Skal du have sløjfet din gamle drikkevandsbrønd eller boring, skal du indberette sløjfningen til GEUS, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser, og til Vordingborg Kommune. 

Indberetning skal ske på Byg og Miljø.

Indberet sløjfning af brønd eller boring

GRUNDVANDSSAMARBEJDE

  • Foreningen Grundvandssamarbejdet i Vordingborg Kommune, tilbyder at sløjfe din gamle drikkevandsbrønd eller boring gratis, hvis du opfylder foreningens betingelser.
  • Kontakt Grundvandssamarbejdet