Spring til indhold

Flytning af små jordmængder

  • Hvis du opgraver ren eller lettere forurenet jord, eller jord fra områdeklassificerede områder, må du aflevere op til 1m3 på visse af kommunens genbrugspladser uden at anmelde jordflytningen.
  • Find kommunens genbrugspladser.
  • Erhvervsvirksomheder skal dog betale for brug af genbrugspladserne. Læs mere om reglerne på AffaldPlus hjemmeside.
  • Der gælder særlige regler for flytning af jord fra kortlagte arealer.
  • Kontakt os, hvis du skal flytte jord fra et kortlagt areal.