Spring til indhold

Genbrugspladser og kubepladser

Kuber til metal, glas, hård plast samt papir og småt pap

Åben kort over kubepladser i nyt vindue

Klik på kortet og se hvor kuberne står.

 • På kubepladserne kan du aflevere samme affald i kuber som i din genbrugsbeholder.
  • Metal, glas og hård emballageplast i en kube.
  • Papir og småt pap i en anden kube.

Ikoner for fraktioner i kuber

 • Når glas, metal og hård emballageplast kommes i kuben, skal det være fri for rester, synligt rent og uden låg på.
 • Bærer du affaldet hen til kuben i en pose? - så tøm posen!
 • Der må ikke komme plastposer i kuberne.

Ikoner for fraktioner i kuber

 • Papir og småt pap, skal være rent og tørt.
 • Bærer du affaldet hen til kuben i en pose? - så tøm posen!
 • Der må ikke komme plastposer i kuberne.

Her kan du læse om, hvordan du sorterer dit affald.