Spring til indhold

Sådan sorterer du

 • Herunder kan du læse om de forskellige typer affald.

Er du i tvivl om sortering, så tjek Affalds-ABC’en

Restaffald

 • Restaffald er det affald, der er til rest, når affald til genbrug og farligt affald er sorteret fra.
 • Restaffald skal kommes i pose, inden det kommer i beholderen til restaffald.
 • Husk at slå knude på posen - det er mest hygiejnisk for alle. 

 • Herunder kan du se eksempler på hvad restaffald er.
 • Er du i tvivl om sortering, så tjek Affalds-ABC’en.
Restaffald

Restaffald er fx:

 • Mælke- og juicekartoner
 • Snavset pap og papir, fx pizzabakker, bagepapir m.m.
 • Hygiejneaffald, fx bleer og hygiejnebind
 • Cigaretskod
 • Kattegrus og hundehøm-høm’er
 • Snavset mademballage fx remouladebøtter og tandpastatuber
 • Brugt engangsservice
 • Støvsugerposer

Madaffald

 • Madaffald er det der skæres fra ved tilberedning af mad og det der, bliver til rest efter måltidet, som ikke kan spises senere.
 • Madaffald er fx kød, grønt og frugt i både rå og tilberedt form.
 • Madaffald skal kommes i en plastpose. Husk at slå knude på posen inden du lægger den i beholderen til madaffald.

 • Herunder kan du se eksempler på hvad madaffald er.
 • Er du i tvivl om sortering, så tjek Affalds-ABC’en.
 Madaffald  

Madaffald er fx:

 • madrester
 • grøntsager og frugt
 • kød, ben- og knoglerester
 • brød og gryn
 • ris og pasta
 • skaller fra æg og nødder
 • køkkenrulle, som er brugt til at tørre op med i køkkenet
 • kaffefiltre og teposer
 • afskårne blomster.

 

Metal

 • Herunder kan du se eksempler på hvad metal er.
 • Er du i tvivl om sortering, så tjek Affalds-ABC’en.
Metal

Metal er fx:

 • Øl- og sodavandsdåser
 • Konservesdåser
 • Metallåg
 • Alubakker
 • Kapsler

Glas

 • Herunder kan du se eksempler på hvad glas er.
 • Er du i tvivl om sortering, så tjek Affalds-ABC’en.
Glas

Glas er fx:

 • Glasflasker
 • Syltetøjsglas
 • Konservesglas
 • Drikkeglas
 • Medicinglas

Hård emballageplast

 • Herunder kan du se eksempler på hvad hård emballageplast er.
 • Er du i tvivl om sortering, så tjek Affalds-ABC’en.
Hård plast

Hård plastemballage er fx:

 • Plastflasker
 • Plastbøtter
 • Plastbakker
 • Plastdunke
 • Plastlegetøj (uden elektronik)
 • Plastlåg

Blød emballageplast

 • Herunder kan du se eksempler på hvad blød emballageplast er.
 • Er du i tvivl om sortering, så tjek Affalds-ABC’en.
Blød plast

Blød emballageplast / blød plast / blød plastik er det plast, du kan slå knude på, fx

 

 • plastikposer
 • plastsække
 • bobleplast
 • folier i plast
 • transportplast

Ren blød plast kan samles i en klar sæk og hentes som storskrald eller afleveres på genbrugspladsen.

Beskidt blød plast fx med rester af mad skal til restaffald.
Beskidt blød plast, uden madrester kan afleveres som brændbart affald i klare sække som storskrald eller på genbrugspladsen.

Blød plast vikler sig ind i maskinerne, der sorterer metal, glas og hård emballageplast.
Derfor må der ikke komme blød plast i genbrugsbeholderen.

Papir

 • Herunder kan du se eksempler på hvad papir er.
 • Er du i tvivl om sortering, så tjek Affalds-ABC’en.
Papir

Papir til genbrug er fx:

 • Aviser
 • Ugeblade
 • Reklamer
 • Bøger
 • Breve
 • Kontorpapir
 • Kopipapir
 • Kuverter, også rudekuverter
 • Makuleret papir
 • Telefonbøger
 • Tryksager

Småt pap

 • Herunder kan du se eksempler på hvad småt pap er.
 • Er du i tvivl om sortering, så tjek Affalds-ABC’en.
Pap

Småt pap til genbrug er fx:

 • Papemballage
 • Karton
 • Små papkasser
 • Bølgepap

Batterier

 • Hvis du bor i enfamiliebolig, kan du samle dine brugte batterier i en klar plastpose på højst 8 liter og lægge den på låget af beholderen til restaffald og madaffald.
 • Ved boliger med fælles containere er der typisk en batteribeholder, en postkasse eller en spand til dine brugte batterier. Husk at komme batterierne i en plastpose.
Batterier

Mindre batterier fx af typerne:

 • AA, AAA, C, D, E, 3V, 9V
 • Genopladelige batterier
 • Knapcellebatterier
 • Nikkel-cadmium batterier
 • Lithiumbatterier
 • Brunstensbatterier
 • Akkumulatorer og batterier fra biler skal du aflevere på genbrugspladsen.

Småt elektronik

 • Småt elektronik afleveres i klar pose på højst 8 liter på låget af beholderen til restaffald og madaffald
 • Husk at tage eventuelle batterier ud af apparatet, så det ikke tændes ved en fejl.
 • Herunder kan du se eksempler på hvad småt elektronik er.
 • Er du i tvivl om sortering, så tjek Affalds-ABC’en.
Småt elektronik

Småt elektronik er fx:

 • Mobiltelefoner
 • El-tandbørster
 • Fjernbetjeninger
 • Barbermaskiner
 • Elektroniske ure
 • Opladere

Stort elektronik

 • Stort elektronik kan afleveres som storskrald eller på genbrugspladsen
 • Husk at tage eventuelle batterier ud af apparatet, så det ikke tændes ved en fejl.
Stort elektronik

Stort elektronik er fx:

 • Brødristere, kaffemaskiner, håndmixere og vægte, komfurer og opvaskemaskiner.
 • Computere, printere, TV'er, radioer, el-tandbørster og hårtrimmere, elektronisk legetøj, spillemaskiner, mobiltelefoner.
 • Køleskabe, fryseskabe og kummefrysere.
 • Boremaskiner og elektrisk plæneklippere.

Farligt affald

 • Du skal aflevere dit farlige affald på genbrugspladsen.
 • Medicin og medicinrester kan du også aflevere på apoteket. 
 • Herunder kan du se eksempler på hvad farligt affald er.
 • Er du i tvivl om sortering, så tjek Affalds-ABC’en.
Farligt affald

Farligt affald er fx:

 • Olieaffald, maling og spraydåser
 • kemikalier, gift og sprøjtegifte
 • medicin og kosmetik
 • syrer og baser
 • benzin
 • fyrværkeri 

Værd at vide om farligt affald på genbrugspladsen:

 •  Du må maksimalt aflevere 2x25 kg/liter farligt affald pr. dag.
 •  Affaldet må ikke afleveres i større emballager, end at det kan håndteres manuelt.
 •  Affaldet skal så vidt muligt afleveres i originalemballage.

Storskrald

 • Du kan få hentet storskrald 12 gange om året, hvis du bestiller afhentning hver gang.
 • Læs om storskrald 

Byggeaffald

 • Du kan aflevere byggeaffald på genbrugspladsen.
 • Sådan sorterer du dit byggeaffald har vi samlet information om, hvordan du kan sortere dit byggeaffald, så mest muligt kan genbruges og genanvendes.
 • Du kan finde det meste byggeaffald i Affalds ABC'en
 • Fx skal mursten, uglaserede tegl, beton og natursten afleveres som beton og tegl på genbrugspladsen.
 • Eternitplader skal afleveres som asbest/eternit, og glaserede fliser og tegl skal afleveres som keramik og porcelæn. 

Vær opmærksom på 

 • Gør personalet på genbrugspladsen opmærksom på det, hvis du har en mistanke om, at dit affald kan indeholde PCB, bly eller andre tungmetaller eller miljøfremmede stoffer.
 • Maling fra perioden 1950 -1977 kan indeholde PCB.

Byggeaffald skal anmeldes

 • Når du skal foretage renovering eller nedrivning, hvor der vil blive til mere end 1 ton affald.
 • Når du skal udskifte termoruder, der kan være produceret i perioden 1950 -1977 – uanset mængden af affald.
 • Byggeaffald skal anmeldes 14 dage før arbejdet begynder.

Anmeld byggeaffald - og læs mere om anmeldelse af byggeaffald

Haveaffald

Haveaffald

Haveaffald er fx:

 • Blade, græs, hækafklip, ukrudt, buske, blomster.
 • Tynde grene og mindre rødder.
 • Tækkerør (uden ståltråd) og ren halm.
 • Tykke grene på over 10 cm i diameter og træstød er ikke velegnede til kompostering. Dette kan du aflevere på genbrugspladsen.