Spring til indhold

Kommuneplan

  • En kommuneplan indeholder de overordnede mål for udvikling og anvendelse af arealer i kommunen - f.eks. udbygning af boliger og arbejdspladser, trafikbetjening, serviceforsyning og rekreative områder.
  • Desuden indeholder kommuneplanen bestemmelser om de enkelte områders anvendelse, bebyggelsesforhold, friarealer m.v. Disse bestemmelser udgør rammerne for de mere detaljerede lokalplaner. 

Læs Kommuneplan 2022-2034

Kommuneplantillæg

Tillæg til kommuneplanen medfører ændringer i mål, retningslinjer eller rammer for lokalplanlægningen efter kommuneplanens vedtagelse.

Liste over vedtagne tillæg og Forslag til tillæg

Kommuneplanstrategi

  • Planstrategien er Kommunalbestyrelsens status for den overordnede fysiske planlægning, og sætter rammen for den kommende revision af Kommuneplanen.

Læs Kommuneplanstrategi 2019

 Læs Temaplanstrategi 2017

Tidligere Kommuneplaner

Oversigt over tidligere Kommuneplaner