Spring til indhold

Rådgivningsmuligheder

Her finder du en oversigt over rådgivningsmuligheder af sundhedsmæssig og psykologisk karakter, både lokalt og på landsplan.

Børn og unge: Lokale tilbud

TrygUngdom
Gratis anonym rådgivning målrettet dig mellem 18-30 år, som overvejer eller har prøvet at sælge sex for penge eller materielle goder. Rådgiver også i forhold til vold, omsorgssvigt, incest, seksuelle overgreb og ensomhed. Mulighed for både telefonisk og personlig rådgivning i Vordingborg.
Tlf. 53 71 04 71
www.livarehab.dk/unge

TUBA
TUBA tilbyder anonym og gratis terapi og rådgivning til unge mellem 14 og 24 år, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug.
vordingborg@tuba.dk
www.tuba.dk/tuba-afdeling/vordingborg

Ungerådgivningen, Center for Rusmidler
Rådgivning og behandling af unge med alle typer rusmiddelproblemer, herunder alkohol, hash og hurtige stoffer. Pårørende er også meget velkomne til at kontakte rådgivningen.
Tlf. 55 36 40 00
www.vordingborg.dk/borger/sundhed/ungeraadgivning/

Den Åbne Telefonrådgivning 
Den Åbne Telefonrådgivning tilbyder anonym rådgivning for forældre, hvis du har brug for et konkret råd om udfordringer i dit barns daginstitution, skole, jeres hverdag, skilsmisse eller andet. 
Tlf. 55 36 46 00 
https://vordingborg.dk/borger/boern-og-familie/hjaelp-til-boern-unge-og-familier/raadgivning-til-familier/den-aabne-telefonraadgivning

Åben psykologisk rådgivning til børn og unge
Børn og unge i 5. til 10. klasse der har brug for på tale med en psykolog, har mulighed for at møde op på kommunens skoler.

Her kan du læse åbningstider gældende for skoleåret 2022/2023

Børn og unge: Landsdækkende tilbud

Børn, unge og sorg
Børn, Unge & Sorg tilbyder gratis støtte og behandling til børn og unge under 28 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde.
Tlf. 70 266 766
www.bornungesorg.dk

Børnetelefonen                                                                          
Børnetelefonen giver børn og unge mulighed for at få gode råd eller en at snakke med. Alle børn og unge kan ringe til BørneTelefonen og der er åbent alle dage, året rundt. Man kan både ringe, chatte eller sende en sms.
Tlf. 116 111
www.bornetelefonen.dk/

Børneportalen
Børnerådets børneportal har samlet en masse info til børn og unge om hvor man kan få hjælp, hvis man har det svært.
www.boerneportalen.dk

Headspace
Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år. Rådgivningen hjælper med alle typer problemer. Mulighed for både chat, email eller personligt fremmøde
www.headspace.dk

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade
Hjælp i forhold til både spiseforstyrrelser og selvskade. Mulighed for både telefon- og SMS-rådgivning.
Tlf. 70 10 18 18 / SMS: 890 1818
www.lmsos.dk

MindHelper
Webbaseret rådgivnings- og vejledningstilbud. Hjælp til og svar på mange psykiske spørgsmål og problemer. Mange tips til bedre mental sundhed. Mindhelper prøver at hjælpe inden problemerne vokser sig for store. 
www.mindhelper.dk

Netstof

Anonym rådgivning for unge og pårørende om alkohol, hash og andre stoffer. Mulighed for rådgivning fra psykolog, læge, rusmiddelekspert eller pårørende.
www.netstof.dk/raadgivning

Sexlinien for Unge
Mulighed for at skrive eller ringe anonymt og få svar på spørgsmål fra Sex & Samfunds uddannede rådgivere.
Tlf. 70 20 22 66 
www.sexlinien.dk

Stoplinien
Tilbud om telefonisk rygestoprådgivning af professionelle rygestoprådgivere i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.
Tlf. 80 31 31 31
www.stoplinien.dk

Studenterrådgivningen
Gratis professionel rådgivning og behandling til studerende på mellemlange og lange uddannelser.
Tlf. 70 26 75 00
www.srg.dk/

Ungekompasset
Ungekompasset er en digital oversigt, hvor unge psykisk sårbare, venner og familie kan søge oplysninger om, hvor de kan gå hen for at få hjælp.
ungekompasset

Ventilen
Ventilen er en landsdækkende organisation, der tilbyder rådgivning til unge, som oplever ensomhed.
www.ventilen.dk

Voksne: Lokale tilbud

Alkohol- og rusmiddelrådgivningen i Center for Rusmidler
Rådgivning om alkohol- og stofproblemer. Mulighed for at være anonym. Tilbuddet er også målrettet pårørende. 
Tlf. 55 36 40 00
www.vordingborg.dk/borger/sundhed/center-for-rusmidler

Aktivt seniorliv
Med udgangspunkt i Vordingborg Kommunes ni aktivitetscentre, tilbydes der en lang række aktiviteter, herunder en række rådgivningstilbud for seniorer.
Tlf. 55 36 29 30
www.vordingborg.dk/borger/omsorg-og-saerlig-stoette/aktiviteter-beskyttet-beskaeftigelse-og-vaeresteder/aktivitetscentre/

Borgerrådgiveren
Borgerrådgiveren er et gratis tilbud for alle borgere og virksomheder i kommunen, hvis
vigtigste funktion er at styrke dialogen mellem borgeren og kommunen og bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling.
Tlf. 55 36 27 34 eller tlf. 23 80 80 38
www.vordingborg.dk/kommunen/borgerradgiver/ 

Den åbne telefonrådgivning - for forældre
Anonym telefonrådgivning til dig som forælder, hvis du oplever udfordringer med at få hverdagen til at hænge sammen eller har brug for rådgivning i en konkret situation. Lukket i skolernes ferie.
Tlf. 55 36 46 00
www.vordingborg.dk/borger/boern-og-familie/hjaelp-til-boern-unge-og-familier/boern-0-6-aar/raadgivning-til-familier/den-aabne-telefonraadgivning/ 

Forebyggende hjemmebesøg - overgang til seniorlivet
Råd og vejledning om overgang til seniorlivet, herunder også om kommunens og private servicetilbud. Også tilbud om sundhedsvejledning. 
Tlf. 55 36 39 40
www.vordingborg.dk/borger/omsorg-og-saerlig-stoette/forebyggelse-og-traening/forebyggende-hjemmebesoeg/ 

Kroniske lidelser - Patientteamet
Mulighed for rådgivning og henvisning til hjælp i forhold til de syv diagnoser: KOL, Kræft, Hjerte-kar sygdom, diabetes type 2, stress og overvægt. Også mulighed for at høre mere om lokale patientkurser.
Tlf. 29 46 68 72
www.patientkurser.vordingborg.dk

LIVA-rehab, Vordingborg
LivaRehab er et rehabiliteringstilbud, der tilbyder en helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt indsats til mennesker med følger af skader fra prostitution, vold og seksuelle overgreb.
Tlf. 53 71 61 06
www.livarehab.dk

Lungeforeningen, Præstø netværksgruppe
Mulighed for træning og samtale med andre lungepatienter. Også periodevismulighed for vejledning af sygeplejerske og fysioterapeut.
www.lunge.dk/lokal/praestoe-netvaerksgruppe

Lægevagten Region Sjælland 

Tlf. 70 15 07 00

Offerrådgivningen, Sydsjælland
Telefonrådgivning til voldsofre og ofre for andre forbrydelser, baseret på frivillige kræfter.
Tlf. 23 68 60 00
www.offerraadgivning.dk/lokale-offerraadgivninger/offerraadgivning-sydsjaelland-og-lolland-falster

Psykiatrisk Akutmodtagelse
Du kan hele døgnet henvende dig til Region Sjællands Psykiatriske Akutmodtagelse i Vordingborg, hvis du og/eller en pårørende har brug for akut psykiatrisk hjælp.
Tlf. 58 53 70 30
www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/raadgivning/akut-hjaelp/psykiatriske-akutmodtagelser/Sider/PsykiatriskAkutmodtagelse-Vordingborg.aspx

PsykInfo
PsykInfo tilbyder information, rådgivning og inspiration om psykisk sygdom og psykiatrien til alle, der har brug for mere viden.
Tlf. 70 25 02 60
www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/raadgivning/psykinfo/ 

Rygestoprådgivning
Tilbud om rygestopvejledning og rygestopkurser. Mulighed for forskellige forløb, herunder også forløb i naturen.
Tlf. 20 54 23 10
www.rygestop.vordingborg.dk

Sydsjællands og Møns sorggrupper
Tilbud om sorggruppe til voksne i Stege-Vordingborg Provsti. Sorggrupperne er ikke en erstatning for eventuel psykolog eller psykiatrisk hjælp, gruppebaseret hjælp til selvhjælp. Den kristne tro er grundlaget for arbejdet, men der forkyndes ikke. 
Tlf. 40 35 17 51 / 40 35 17 39 / 55 81 20 83
Sydsjællands sorggruppe

Støtte- og kontaktpersonordningen
Støtte- og kontaktpersonsordningen er et kontakttilbud til socialt udsatte og sindslidende borgere i kommunen. Støtte- og kontaktpersonerne har tavshedspligt og man kan vælge at være anonym.
Ordningen kan kontaktes alle hverdage ml. 8-15 på telefon 21 54 27 78
https://vordingborg.dk/borger/omsorg-og-saerlig-stoette/plejecentre-aeldreboliger-botilbud-og-aflastning/botilbud-til-voksne-med-saerlige-behov/

Sundhedsplejen
Rådgivning om børn og unges sundhed, både fysisk og psykisk. Også tilbud om åben rådgivning, sorggrupper mm.
www.sundhedsplejen.vordingborg.dk

Sundhedsplejersketelefonen Region Sjælland
Sundhedsplejersketelefonen er for familier, der er bosiddende i Region Sjælland. Telefonen kan bruges, når der opstår problemer eller spørgsmål, og egen sundhedsplejerske holder fri.
Tlf. 70 22 76 23
www.sundhedsplejersketelefonen.dk

Synscentralen i Vordingborg
Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere. Stedet  tilbyder rådgivning, vejledning, undervisning og afprøvning samt anbefaling af synshjælpemidler.
Synscentralens hjemmeside

Væresteder – Stege, Præstø og Vordingborg
Vordingborg Kommune har tre væresteder, hvor sindslidende og socialt sårbare kan mødes. Der er mulighed for en samtale med medarbejderne, at købe et måltid mad, deltage i stedets aktiviteter eller blot være sammen med ligesindede. Selve tilbuddet er gratis.
Præstø - Toronto: Tlf. 23 64 42 84
Stege - Oasen: Tlf. 55 36 33 83
Vordingborg - Rita's Corner: Tlf. 29 66 37 12
https://vordingborg.dk/borger/omsorg-og-saerlig-stoette/aktiviteter-beskyttet-beskaeftigelse-og-vaeresteder/vaeresteder/ 

Voksne: Landsdækkende tilbud

Adipositasforeningen
Vejledning til mennesker med overvægt og deres pårørende, primært med fokus på at hjælpe videre til relevant rådgivning og behandling.
Tlf. 25 56 47 62
www.adipositasforeningen.dk

Alkolinjen
Alkolinjen er en landsdækkende telefonrådgivning, hvor du kan få støtte og hjælp til dit eller din pårørendes alkoholproblem. 
Tlf. 80 20 05 00
www.alkolinjen.dk

Anonyme Alkoholikere (AA)                                                        
Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb, for at kunne løse deres fælles problem, og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme.
Tlf. 70 10 12 24
www.dkaa.dk

Angsttelefonen
Mulighed for personlig samtale med en person, der selv har prøvet at have angst inde på livet. 
Tlf. 70 27 92 94
www.angstforeningen.dk

Bedre psykiatri
Netbaseret rådgivning målrettet pårørende. Mulighed for at tale med en udenforstående i forhold til psykisk sygdom. Også mulighed for rådgivning om, hvordan du forbedrer samarbejdet med den syge eller de professionelle, der er omkring den syge. På hjemmesiden findes også informationer om lokalafdelingen i Vordingborg Kommune.
www.bedrepsykiatri.dk                

DepressionsLinien                                                                       
Hjælp til mennesker med depression, bipolar lidelse og pårørende. Rådgivningen drives af rådgivere, der selv har erfaring med depression eller bipolar lidelse. 
Tlf. 33 12 47 74
www.depressionsforeningen.dk

Det forebyggende team
Rådgivning om problemstillinger i seniorlivet, der knytter sig til sundhed, forebyggelse af sygdom, kommunale tilbud mm.
www.vordingborg.dk/borger/omsorg-og-saerlig-stoette/forebyggelse-og-traening/forebyggende-hjemmebesoeg/

Diabetesforeningens rådgivning
Rådgivningstilbud for alle, der enten som diabetespatient eller pårørende er berørt af diabetes. Også mulighed for at komme i kontakt med andre med diabetes.
www.diabetes.dk/raadgivning

ForældreTelefonen
ForældreTelefonen er en rådgivning for voksne og pårørende, der har spørgsmål, som omhandler børn. Blandt andet mulighed for at tale om barnets tarv i forbindelse med skilsmisse, opdragelse, mistrivsel eller bekymring for andres børn.
Tlf. 35 55 55 57
www.bornsvilkar.dk/radgivning/foraeldretelefonen/foraeldretelefonen

Hjertelinjen
Hjertelinjen er Hjerteforeningens gratis telefoniske rådgivning. Her kan alle med hjerte-kar-sygdom, og pårørende, få støtte.
Tlf. 70 25 00 00
http://raadgivning.hjerteforeningen.dk/

Kræftlinjen
Alle kræftpatienter og pårørende kan få gratis rådgivning af Kræftlinjens professionelle rådgivere. Der er også mulighed for chatrådgivning eller online-rådgivningssamtale.
Tlf. 80 30 10 30       
www.cancer.dk/hjaelp-viden/raadgivning/kraeftlinjen/

Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK)
Hjælp til kvinder, der er blevet udsat for vold eller stalking. Døgnbemandet telefonisk rådgivning og oversigt over kvindekrisecentre i hele landet.
Tlf. 70 20 30 82
www.lokk.dk 

Linien – når sindet gør ondt
Linien er en landsdækkende telefonlinje, som tilbyder ressourceskabende samtaler til mennesker i svære livssituationer.
Tlf. 35 36 26 00
www.liniens.dk/ 

Livslinien 
Livslinien er en rådgivning til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Pårørende, der er bekymrede, kan også henvende sig. Også mulighed for chat-rådgivning.
Tlf. 70 20 12 01 
www.livslinien.dk

Lungeforeningens rådgivning
Lungeforeningens rådgivning er et tilbud til lungepatienter, pårørende, efterladter eller til andre, der har brug for hjælp og viden i forbindelse med lungesygdom.
www.lunge.dk/raadgivning

Mødrehjælpen
Støtte og hjælp til gravide og familier.
Tlf. 70 11 12 12
www.moedrehjaelpen.dk/

OCD-foreningen
Patientforening for OCD-ramte og pårørende. Mulighed for telefonrådgivning.
Tlf. 70 21 30 91

Psykiatrifonden                                                                               
Telefonrådgivningen er rådgivning til mennesker med psykiske sygdomme og problemer, personer i krise, deres pårørende, og fagfolk. Rådgivningen er gratis, anonym og fagligt funderet.
Tlf. 39 25 25 25
www.psykiatrifonden.dk/

Pårørendetelefonen
Pårørende i Danmark er for alle pårørende på tværs af diagnoser. Vi arbejder for, at vi pårørende til langvarigt og kronisk syge, handicappede og svækkede kan passe vores kære og samtidig passe godt på os selv.
https://paaroer.dk/paaroerendetelefonen-86864343/


SIND
SINDs landsdækkende rådgivning er åben for psykisk sårbare og pårørende. Alle er velkomne til at ringe.
Tlf. 70 23 27 50
www.sind.dk/

Smertelinjen
SmerteLinjen er et gratis rådgivningstilbud til alle med smerter samt pårørende til smertepatienter. Rådgivningen hjælper uanset om smerterne er akutte eller kroniske og uanset årsagen til henvendelsen.
www.smertelinjen.dk

Socialrådgiverlinien
Hjælp til mennesker med depression, bipolar lidelse samt pårørende.
Tlf: 33 12 47 74
www.depressionsforeningen.dk/hvad-tilbyder-vi/socialradgiverlinien/

Stoplinien
Tilbud om telefonisk rygestoprådgivning af professionelle rygestoprådgivere i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.
Tlf. 80 31 31 31
www.stoplinien.dk

Ældresagens rådgivning
Rådgivning om blandt andet sociale, juridiske, økonomiske og andre spørgsmål, der dækker Ældresagens område.
Tlf. 80 30 15 27
www.aeldresagen.dk/om-aeldresagen/find-og-kontakt-os/kontakt-os/raadgivning/raadgivning#start