Spring til indhold

Botilbud til voksne med særlige behov

 • Du kan søge om et botilbud, hvis du har sociale, fysiske og/eller psykiske problemer og har brug for socialpædagogisk støtte i hverdagen.
 • Du kan have brug for støtte i en kortere periode eller et varigt behov for støtte.

 • I botilbuddet vil dine behov for støtte blive vurderet.

 • Der vil blive lagt vægt på at udvikle og vedligeholde dine kompetencer og forebygge dine eventuelle sociale problemer.

 • Botilbuddene i Vordingborg Kommune er specialiserede indenfor hvert deres område - autisme, psykiatri og udviklingshæmning.  

 •  Du kan læse om de forskellige botilbud nedenfor.

  

Hvordan søger du et botilbud

 • Du skal kontakte Afdeling for Psykiatri og Handicap, hvis du er over 25 år

 • Hvis du er mellem 18-25 år skal du kontakte Ungecenteret.

 • Du kan se kontaktoplysningerne i den øverste boks til højre på denne side.

 • I boksen "Læs mere" kan du læse kommunens kvalitetsstandard og de paragraffer i serviceloven, som danner baggrund for en eventuel bevilling af et botilbud. 

 • Sagsbehandlingstiden er op til 12 uger fra vi modtager din ansøgning.

 •  Hvis sagsbehandlingen kræver, at vi indhenter lægeerklæringer, kan tidsrammen for en afgørelse forlænges.

 •  Vi sender et brev til dig, hvis vores tidsfrist på 12 uger overskrides.

 

 

 

 

Autismecenter Storstrøm

Autismecenter Storstrøm er et tilbud for unge og voksne med en diagnose inden for autismespektret.
Botilbuddene ligger på flere adresser i Vordingborg Kommune og i kommunerne Guldborgsund og Næstved.

Centerleder: Helle Riis, sphri@vordingborg.dk.

Du kan læse mere om Autismecenter Storstrøm på deres hjemmeside.

Center for Socialpsykiatri Vordingborg

Center for Socialpsykiatri har tre botilbud for voksne med sindslidelser. 
Tilbuddene ligger i Askeby og Stege på Møn og i Vordingborg.

Centerleder: Line Baltzer Hansen lrhn@vordingborg.dk

Du kan læse mere om Center for Socialpsykiatri på deres hjemmeside.

Center for Socialpædagogik Vordingborg

Center for Socialpædagogik Vordingborg har botilbud for voksne med udviklingshæmning. Tilbuddene ligger i Præstø, Stege og Vordingborg.

Centerleder: Birgit Hansen, birha@vordingborg.dk

Læs mere på Center for Socialpædagogik Vordingborgs hjemmeside