Spring til indhold

Væresteder

  • Hvis du har psykiske problemer, kan du henvende dig i et af kommunens tre væresteder.
  • Værestederne er uvisiterede, det vil sige, at du bare kan møde op.
  • På værestederne kan du få en snak med en af medarbejderne, få et måltid varmt mad, evt. deltage i stedets aktiviteter eller blot være sammen med ligestillede.
  • Tilbuddet er gratis.
  • Vordingborg Kommune har væresteder i Præstø, Stege og Vordingborg.
  • Du kan læse om værestederne og deres mange forskellige tilbud på stedernes hjemmesider - se nedenfor.
  • Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Afdeling for Psykiatri og Handicap eller de enkelte væresteder.

Værestedet Oasen i Stege

Værestedet Oasen ligger centralt i Stege tæt ved volden.

Du kan læse mere om Oasen på stedets hjemmeside. 

Værestedet Ritas Corner i Vordingborg

Værestedet Rita's Corner ligger i Vordingborg på hjørnet af Boulevarden og Valdemarsgade.

Du kan læse mere om Rita's Corner på stedets hjemmeside.

Værestedet Toronto i Præstø

Værestedet Toronto ligger i Præstø på Rugvænget 72 A.

Du kan læse mere om Toronto på stedets hjemmeside.