Spring til indhold

Læge/speciallæge

 • Som udgangspunkt skal du selv betale for kørsel til læge, speciallæge og vagtlæge.
 • Du har mulighed for at blive visiteret til gratis kørsel til egen praktiserende læge, og hvis din gang-evne er så reduceret, at du ikke kan benytte kollektiv trafik, herunder Flextur.
 • Hvis du kan blive visiteret til gratis kørsel til egen praktiserende læge, vil du også have mulighed for at blive kørt til nærmeste speciallæge.

Hvordan bliver jeg godkendt til gratis kørsel

 • Hvis du mener, at du kan blive godkendt til gratis kørsel til læge, speciallæge og vagtlæge, skal du ringe til Kørselskontoret på telefon 55 36 25 60 i telefon-åbningstiden, som er mandag-fredag kl. 7-12.
 • Du vil blive telefonvisiteret af en medarbejder fra Kørselskontoret. Hvis du tilsyneladende opfylder kravene til gratis kørsel, vil dit kørselsbehov blive betjent midlertidigt, indtil vi har foretaget en endelig afgørelse.
 • Efter telefonvisiteringen sender vi et spørgeskema til dig.
 • Hvis vi vurderer, at dine oplysninger i spørgeskemaet opfylder lovens krav til gratis kørsel, vil du blive godkendt til gratis kørsel, enten tidsbegrænset (6 måneder) eller uden tidsbegrænsning.
 • Hvis vi vurderer, at dine oplysninger i spørgeskemaet ikke opfylder lovens krav til gratis kørsel, vil du ikke blive godkendt.
 • Hvis vi er i tvivl om dine oplysninger i spørgeskemaet, vil vi indkalde dig til en personlig aftale.
 • Vores sagsbehandlingstid er normalt 4 uger. Dog kan det tage op til 4 måneder, såfremt vi skal indkalde dig til en personlig samtale.
 • Såfremt vi skal udsende mere end et spørgeskema, som ikke returneres inden den fastsatte frist, vil du modtage et brev om, at den gratis midlertidige kørsel ophører. 

Du kan få gratis kørsel hvis

 • Du er førtids- eller folkepensionist og har bopælsadresse i kommunen.
 • Du er medlem af sygesikringsgruppe 1. Det betyder, at der på dit sygesikringsbevis skal stå 1, og at du er tilmeldt en fast læge/lægehus.
 • Din gang-evne er så reduceret, at du ikke kan benytte kollektiv trafik, herunder Flextur
 • Hvis vi godkender dig til kørsel til egen praktiserende læge, vil du også have mulighed for at blive kørt til nærmeste speciallæge.

Du kan ikke få gratis kørsel hvis:

 • Du kan ikke få gratis kørsel til læge, speciallæge og vagtlæge, hvis du kan benytte kollektiv trafik, herunder Flextur. Flextur kan bestilles alle dage 8-18 på telefon 70 26 27 27. Flextur kører til og fra alle adresser i Vordingborg Kommune. Såfremt du kan gå ud til kantstenen af vejen hvor du bor, vurderer vi, at du kan benytte Flextur.
 • Hvis du har en praktiserende læge, som har konsultation længere borte end 15 km, kan det skyldes, enten, at du selv har valgt denne læge, hvorved du selv er blevet ansvarlig for befordringen, eller, at  regionen har henvist dig, fordi der ikke er en ledig konsultation indenfor 15 km. I dette tilfælde overtager regionen ansvaret for befordringen.

 

Kørsel ved akutbehov for lægebehandling

 • Ved akut behov for lægebehandling uden for lægernes konsultationstid kan du få gratis kørsel til vagtlæge, hvis du bor i kommunen og i forvejen er godkendt til gratis kørsel til læge.
 • Akutordningen omfatter også borgere fra andre kommuner, som kan opfylde kravene om gratis kørsel, og som kan køre siddende.
 • Du skal ringe til Kørselskontoret på telefon 55 36 25 60. Uden for Kørselskontorets åbningstid vil en telefonstemme bede dig taste 1, hvorefter du omstilles til en vagtcentral, som behandler din henvendelse.

Kan jeg blive godkendt efter jeg har fået et afslag?

 • Hvis din evne til at gå og befordre dig selv er ændret væsentligt efter du har modtaget et afslag på gratis kørsel til læge, speciallæge og vagtlæge, kan du ringe til Kørselskontoret igen. Dette gælder også, såfremt du efter en tidsbegrænset godkendelse, fortsat mener, at du har behov for gratis kørsel.
 • Du vil blive telefonvisiteret af en medarbejder fra Kørselskontoret. Hvis du i din nye situation tilsyneladende opfylder kravene til gratis kørsel, vil dit kørselsbehov blive betjent midlertidigt, indtil vi har foretaget en endelig afgørelse.
 • Efter telefonvisiteringen sender vi et spørgeskema til dig. Hvis vi vurderer, at dine nye oplysninger i spørgeskemaet opfylder lovens krav til gratis kørsel, vil du blive godkendt til gratis kørsel, enten tidsbegrænset (6 måneder) eller uden tidsbegrænsning.
 • Såfremt vi vurderer, at du efter en tidsbegrænset godkendelse stadig opfylder lovens krav til gratis kørsel, vil du få en godkendelse uden tidsbegrænsning.
 • Hvis vi vurderer, at dine oplysninger i spørgeskemaet ikke opfylder lovens krav til gratis kørsel, vil du ikke blive godkendt.
 • Hvis vi er i tvivl om dine oplysninger i spørgeskemaet, vil vi indkalde dig til en personlig aftale. Vores sagsbehandlingstid er normalt 4 uger. Dog kan det tage op til 4 måneder, såfremt vi skal indkalde dig til en personlig samtale.
 • Såfremt vi skal udsende mere end et spørgeskema, som ikke returneres inden den fastsatte frist, vil du modtage et brev om, at den gratis midlertidige kørsel ophører.

Kørsel til skadestue og hospital

 • Som udgangspunkt skal alle selv betale for kørsel til skadestue og hospital, herunder til Psykiatrisk skadestue på Oringe i Vordingborg.
 • Regionen kan visitere til gratis kørsel for pensionister, som modtager en social pension. Du kan også få udbetalt kørselsgodtgørelse igennem Region Sjælland.
 •  Du skal bestille kørsel og anmode om kørselsgodtgørelse hos regionens kørselskontor på telefon 70 15 35 15 eller på www.regionsjælland.dk.

Kørselsgodtgørelse til læge og speciallæge

Hvis du ikke kan blive godkendt til gratis kørsel til læge og speciallæge har du mulighed for at få kørselsgodtgørelse.

Kørselsgodtgørelse til læge og speciallæge

 • Hvis du er pensionist, kan du kun få kørselsgodtgørelse, hvis du er i sikringsgruppe 1. Der udbetales kun godtgørelse, hvis udgiften overstiger 45 kr. i alt tur/retur
 • Hvis du ikke er pensionist, har du mulighed for at få kørselsgodtgørelse for kørsel til speciallæge, hvis afstanden mellem din bopæl eller faste opholdssted og speciallægens konsultationssted overstiger 50 km. Der udbetales kun godtgørelse, hvis udgiften overstiger 108 kr. i alt tur/retur.

Hvem skal du kontakte for transport?

 • Ved planlagt behandling på sygehuset: Kontakt Region Sjælland på telefon 70 15 35 15.
 • Ved planlagt behandling hos læge eller speciallæge: Kontakt Vordingborg Kommunes kørselskontor telefon 55 36 25 60.
 • Ved akut sygdom - visiterede borgere: Kontakt Vordingborg Kommunes kørselskontor på telefon 55 36 25 60
 • Ved akut sygdom - andre: Kontakt lægevagten på telefon 70 15 07 00.