Spring til indhold

Læge/speciallæge

 • Vordingborg Kommune har, i henhold til Sundhedslovens §70, etableret mulighed for kørsel til egen læge, nærmeste speciallæge og akut vagtlæge (lægeordningen).
 • Lægeordningen kan ikke benyttes til tandlæge, tandtekniker, privat fysioterapeut, kiropraktor, fodplejer, psykolog, optiker eller privat hørecenter.
 • I visse tilfælde kan du blive visiteret til kørsel af en anden kommunal instans - fx til fysioterapi i forbindelse med genoptræning.
 • Hjælp til kørsel til sygehus, skadestue eller psykiatrisk skadestue hører under Region Sjælland. 
 • Du har mulighed for at blive godkendt til kørsel, hvis du opfylder bestemte krav.
 • Se herunder hvordan du bliver visiteret til kørsel, bestiller transport mv.

Du kan få kommunal kørsel til læge hvis

 • Du er førtids- eller folkepensionist OG
 • Du har bopælsadresse i kommunen OG
 • Du er medlem af sygesikringsgruppe 1 OG
 • Din gang-evne er så reduceret, at du ikke kan benytte kollektiv trafik

Hvis vi godkender dig til kørsel til egen praktiserende læge, vil du også have mulighed for at blive kørt til nærmeste speciallæge og til akut vagtlæge.

Hvordan bliver jeg godkendt til gratis kørsel

 • Du kan ansøge om kørsel til egen læge, nærmeste speciallæge og vagtlæge, ved at ringe til Vordingborg Kommunes Kørselskontor på telefon 55 36 25 60, mandag-fredag mellem kl. 7-12.
 • Her vil en medarbejder fra Kørselskontoret vurdere om du kan godkendes midlertidigt, indtil vi har foretaget en endelig afgørelse.
 • Du vil så få et ansøgningsskema tilsendt med detaljerede spørgsmål om dit behov for kørsel. Skemaet skal returneres indenfor 4 uger ellers vil den midlertidigt tildelte kørsel ophøre.
 • Kørsel kan bevilges enten tidsbegrænset (i op til 6 måneder) eller uden tidsbegrænsning.
 • Hvis du får afslag på kørsel, men din tilstand efterfølgende forværres, kan du søge igen.

Bestilling og afbestilling af kørsel

Når du er blevet visiteret og har brug for transport:

 • Ved planlagt behandling hos egen læge eller nærmeste speciallæge: Kontakt Vordingborg Kommunes kørselskontor telefon 55 36 25 60 i telefontiden mandag-fredag kl. 7-12.
 • Ved planlagt behandling på sygehuset: Kontakt Region Sjælland på telefon 70 15 35 15.
 • Du skal som hovedregel være klar til afgang en time før du skal være på ankomststedet. Du må være forberedt på, at der kan være ventetid hos din behandler i forbindelse med kørslen både før og efter din behandlingstid.

Bestil altid din kørsel i god tid - op til 14 dage før planlagt behandling.

HUSK at melde afbud til kørselskontoret, hvis du ikke får brug for din transport alligevel. Det skal gøres senest dagen før inden kl. 12.

Akut behov for lægekørsel

 • Visiterede borgere kan ved akut behov for lægebehandling, uden for lægernes konsultationstid, få kørsel til vagtlægen. Akutordningen omfatter også borgere fra andre kommuner, som kan opfylde kravene om kørsel, og som kan køre siddende.
 • Ved akut sygdom - for visiterede borgere: Kontakt Vordingborg Kommunes Kørselskontor på telefon 55 36 25 60. Uden for Kørselskontorets åbningstid vil en telefonstemme bede dig taste 1, hvorefter du omstilles til en vagtcentral, som behandler din henvendelse.
 • Ved akut sygdom - for andre borgere: Kontakt lægevagten på telefon 70 15 07 00.

Kørsel til skadestue og hospital

 • Hjælp til kørsel til skadestue og hospital, herunder til psykiatrisk skadestue på Oringe i Vordingborg, hører under Region Sjælland.
 • Regionen kan visitere til gratis kørsel for pensionister, som modtager en social pension. Du kan også få udbetalt kørselsgodtgørelse igennem Region Sjælland.
 • Du skal bestille kørsel og anmode om kørselsgodtgørelse hos regionens kørselskontor på telefon 70 15 35 15 eller på www.regionsjælland.dk.

Kørselsgodtgørelse til egen læge og nærmeste speciallæge

Hvis du ikke kan blive godkendt til kørsel via lægeordningen, har du mulighed for at få kørselsgodtgørelse til egen læge og nærmeste speciallæge i følgende situationer:

 • Hvis du er pensionist OG er i sygesikringsgruppe 1 OG hvis udgiften er over 48 kr. i alt tur/retur.
 • Hvis du IKKE er pensionist OG afstanden mellem din bopæl og nærmeste læge/speciallæge overstiger 50 km OG udgiften er over 113 kr. i alt tur/retur.

Kørselsgodtgørelse kan som udgangspunkt ydes med et beløb svarende til udgiften med det billigste offentlige transportmiddel til nærmeste læge/speciallæge, der kan varetage behandlingen.

Refusion kan kun udbetales mod aflevering af dokumentation fra lægen/speciallægen på dit besøg den pågældende dag.