Spring til indhold

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Trivsel og udvikling

Udfordringer i forhold til trivsel og udvikling hos skolebørn kan f.eks. være:

 • Mit barn kan ikke følge med i undervisningen, og vi ved ikke hvorfor.
 • Mit barn trives ikke i skolen.
 • Mit barn vil ikke i skole.
 • Mit barn giver udtryk for, at det er svært at være sammen med de andre børn.

 Hvad skal jeg gøre?

Hvis du som forælder oplever udfordringer i tråd med de ovenstående problematikker eller andre udfordringer med dit barns trivsel og udvikling, skal du først og fremmest kontakte dit barns lærer eller lederen på dit barns skole. 

 • Dit barns lærer kan hjælpe dig videre og vejlede dig i forhold til, hvordan I sammen bedst hjælper dit barn.
 • I nogle tilfælde vil det være en god idé at arrangere et dialogmøde, hvor du som forælder deltager.
 • Til et dialogmøde kan dit barns lærer invitere andre relevante fagpersoner, som kan give vejledning i forhold til at hjælpe dit barn videre. Det kunne f.eks. være en psykolog.
 • Dialogmødet danner endvidere baggrund for at henvise til ekstra hjælp, hvis dit barn har brug for det.  

Åben psykologisk rådgivning til børn og unge

Børn og unge der har brug for på tale med en psykolog, har mulighed for på møde op på kommunens skoler og på gymnasiet.

Følgende tider for åben rådgivning på skolerne er gældende for skoleåret 2021/2022 (fra og med onsdag den 11. august 2021):

 • Gåsetårnskolen, afd. Iselinge: Onsdage kl. 13.00-15.00
 • Kulsbjerg Skole, afd. Stensved: Onsdage kl. 13.00-15.00
 • Møn Skole, afd. Stege: Onsdage kl. 13.00-15.00
 • Præstø Skole: Onsdage 12.00-14.00
 • Svend Gønge Skole: Tirsdage kl. 11.30-13.30
 • 10. kl. Centret: Onsdage kl. 13.00-15.00

Gymnasiet har deres egen rådgivning, som eleverne kan møde:

 • Gymnasiet: Tirsdage kl. 10.00-12.00.

Åben psykologisk telefonrådgivning

Ring 55 36 20 40

Den åbne rådgivning er for alle børn, unge og forældre eller jer der arbejder med børn og unge. Ring til os hvis der er behov for sparring, råd eller vejledning. Den er åben tirsdage mellem kl. 10.00 - 12.00.

Den telefoniske åbne rådgivning besvares af psykologer ansat i Psykologisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

I lyset af omfanget af henvendelser har vi besluttet at lave en forsøgsordning hen over sommerferien 2021, hvor vi fortsætter den åbne psykologiske telefonrådgivning.