Spring til indhold

I praktik som PA-elev

Når du har indgået uddannelsesaftale med Vordingborg Kommune, vil du være garanteret praktikplads såvel i almen- som specialområdet. Du skal være indstillet på, at transporttiden kan være lang til de forskellige praktikker, idet de ikke nødvendigvis afvikles i din bopælskommune.

I praktikperioderne arbejder du efter praktikmålene. Som udgangspunkt skal målene i det almene område afsluttes på begynderniveau og i specialområdet primært på avanceret niveau.

Det anbefales, at du ikke er elev på samme praktiksted, som du arbejder.

Det forventes, at du arbejder aktivt i uddannelsen med at koble dit teoretiske læringsudbytte med den praksis, som du møder i de forskellige praktikperioder. 
Dine vejledere vil skabe rammen om dit praktikforløb, men det forventes, at du selv er aktiv og opsøgende i uddannelsen samt drager medansvar for at opfylde dine praktikmål i det daglige.