Spring til indhold

Svarfrister

  • Vordingborg Kommunes generelle retningslinjer for svarfrister er besluttet af kommunalbestyrelsen.
  • Ved alle henvendelser fra borgere skal der altid foreligge en svarskrivelse inden 10 arbejdsdage. Hvis det ikke er muligt at træffe en endelig afgørelse indenfor 10 arbejdsdage, skal der inden denne frist sendes en svarskrivelse/kvitteringsskrivelse med oplysning om, hvornår der kan forventes et svar. 
    (Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 30. august 2007).

Fristen er angivet som antal arbejdsdage.

Aktindsigt

Afdeling for Borger- og Arbejdsmarked

Afdeling for Byg, Land og Miljø

Afdeling for Børn og Familie

Afdeling for Psykiatri og Handicap