Spring til indhold

Oversigt temaer og forløb i Åben Skole

Skolerne er forpligtede til at gennemføre Åben Skole forløb inden for obligatoriske temaer og forløb. 
Herunder ses en oversigt. Skravering markerer obligatoriske forløb.