Spring til indhold

Miljøtilsyn på landbrug

  • Hvor ofte der føres tilsyn afhænger af blandt andet af husdyrbrugets størrelse, og en beregnet miljørisikoscore.
  • Der findes både basis- og prioriterede miljøtilsyn. Ved et basistilsyn gennemgås alle miljøforhold under kommunes myndighedsområde, på prioriterede er det udvalgte forhold.
  • På landbrugstilsyn gennemgås ejendommens husdyrproduktion, gødningsmængder, opbevaring heraf, olietanke, opbevaring og bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald m.v.
  • Læs mere om miljøtilsyn