Spring til indhold

Lokalplaner

  • En lokalplan fastsætter bestemmelser om anvendelse, bebyggelse, materialer, veje, stier, grønne områder og lignende inden for et område.
  • Lokalplanen er juridisk bindende og gælder for alle grundejere, lejere og brugere i det område, som dækkes af lokalplanen.
  • Skal du bygge nyt, bygge om eller på anden måde ændre på din ejendom (f.eks. male, skilte eller lægge nyt tag), er det en god ide at undersøge, om en lokalplan rummer særlig bestemmelser for din ejendom.

Find lokalplan på kort

Hvis du søger på din adresse, kan du se, om du bor i et område med en lokalplan. For at se lokalplanen skal du klikke i det farvede område og derefter på linket i den lille boks, der fremkommer. Er det et lokalplanforslag, vil det i kortet fremgå med rød stiplet linje.

Vis stort kort 

  • Liste over vedtagne lokalplaner (når linket er åbnet - klik på "Find planer" og der kommer en opdateret liste)
  • Liste over forslag til lokalplan  (når linket er åbnet - klik på "Find planer" og der kommer en opdateret liste)