Spring til indhold

Sygeplejeartikler

Døende, plejekrævende personer, som vælger at blive passet og dø i eget hjem, eller som har valgt et hospice, der ikke har driftsoverenskomst med regionen, kan søge hjælp til sygeplejeartikler og lignende. 

Det er en betingelse, at hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, og at den syges tilstand ikke nødvendiggør indlæggelse. I skønnet indgår en vurdering, om det ansøgte ville blive givet under indlæggelse på sygehuset

Udgifter til sygeplejeartikler og lignende som ikke dækkes efter anden lovgivning. Det betyder, at der kun kan ydes hjælp efter denne bestemmelse til den pågældendes egen andel til sygeplejeartikler og lignende for eksempel sondeernæring, ernæringspræparater, ekstra vask af tøj og sengelinned, fysioterapi og psykologbistand. 
Hvis betingelserne er opfyldt for at få hjælp, skal det ikke vurderes, om der kan gives hjælp til disse udgifter efter anden lovgivning.

Når kommunen modtager ansøgningen, vil den blive behandlet hurtigst muligt, og senest indenfor en uge vil du modtage en afgørelse.