Spring til indhold

Ejendomsdata

  • Ejendomsdatarapporten skal bruges, når du skal handle bolig eller anden ejendom. Den rummer over 40 oplysninger, der stammer fra offentlige registreringer.
  • Det er sælger – eller sælgers rådgiver - der køber ejendomsdatarapporten, så køber kan få oplysninger om ejendommen.

Køb ejendomsdatarapport

Du skal logge ind med NemID for at få adgang til alle oplysninger i rapporten.

Liste over ejendomsdata

  • Bygninger - tilstandsrapport, energimærke, elinstallationsrapport og BBR-oplysninger mv.
  • Økonomi - ejendomsskat, ejendomsværdi mv.
  • Planer - lokalplaner, zonestatus, planer for varmeforsyning mv.
  • Vand - spildevand, vandforsyning og grundvand.
  • Jordforurening - kortlagt og lettere jordforurening mv.
  • Natur, skov og landbrug - beskyttet natur, fredskov mv.
  • Bygge- og beskyttelseslinjer - skovbyggelinjer, sø- og åbeskyttelse, strandbeskyttelse mv.
  • Miljøsag - kommunale miljøsager.