Spring til indhold

Anlægsudbud

OVERSIGT OVER STØRRE ANLÆGSUDBUD

Større anlægsudbud er primært vejprojekter, parkeringspladser, brolægningsarbejder, havnerenoveringer, broer og bygværker, betonreparationer, boldbaner, legepladser, parker, byrum og andre anlægs aktiviteter i det offentlige rum.

Oversigten bliver løbende opdateret.

 

MINDRE ANLÆGSOPGAVER

Er dit firma interesseret i at komme i betragtning ved mindre anlægsopgaver i det offentlige rum, og

  • er dit firma momsregistreret,
  • har en solid håndværksmæssig baggrund,
  • har autorisation ved kloakarbejde.

Så send en mail til anlaegsudbud@vordingborg.dk med relevante firmainformationer, så som fag, adresse, tlf., cvr.nr. m.m. Oplysningerne vil blive registeret, og vi vil så vidt muligt gøre brug af jeres ydelser.

 

OPDATERING AF LEVERANDØRLISTE

For at leverandørlisten er brugbar, skal vi bede om, at firmainformationer indeholder korrekte oplysninger om:

  • leverandørnavn
  • adresse, postnr, by
  • telefon, mobil, email
  • CVR-nr.
  • evt. hjemmesideadresse og faggruppe.

Listen kan ses her leverandørliste pr. 5/5-2021.

Har I ændringer til jeres firmainformationer, bedes I sende rettelserne på mail til byggeudbud@vordingborg.dk

Listen vil blive opdateret én gang om året, såfremt der er ændringer.

Forudsætninger for afgivelse af tilbud

Ved afgivelse af tilbud til Vordingborg Kommune - Ejendomscenter er følgende dokumenter gældende:

Prækvalifikation

Der er i øjeblikket ingen udbud.

Administrationsgrundlag for kommunalt udbud af nybyggeri og bygningsvedligehold

Vordingborg Kommune vil med dette administrationsgrundlag sætte rammerne for et fortsat godt samarbejde med entreprenører og håndværkere i forbindelse med nybyggeri og bygningsvedligeholdelse af kommunens bygninger, der administreres af Ejendomscenteret. 

Sociale klausuler

Kommunalbestyrelsen har besluttet en politik om sociale klausuler i forbindelse med tildeling af arbejder, herunder udbud af bygge- og anlægsarbejder, driftsopgaver og tjenesteydelser i kommunen.

Virksomheder skal således kunne dokumentere, at disse klausuler overholdes. Ved større anlægsarbejder vil krav endvidere fremgå af udbudsmaterialet, og ved andre opgaver skal virksomheden fremsende fornøden dokumentation.Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side.