Spring til indhold

Stege By

Stege by gennemgår i disse år flere tiltag, der skal inspirere både kommunen og byens parter til nye initiativer i byen.

Udviklingsplaner for udearealerne ved Mønshallerne

Vordingborg Kommune og Keingart inviterer til et tredje og sidste forenings- og borgermøde
om udviklingen af en bypark ved MOENA Mønshallerne.

Mødet afholdes mandag den 7. juni i tidsrummet kl. 18.30- 21.30
i MOENA Mønshallernes Foyer
.

Da vi meget gerne vil mødes fysisk, vil vi holde mødet af to omgange, ét kl. 18.30-20, og ét kl. 20-21.30.

Man tilmelder sig ved at sende en mail til tilf@vordingborg.dk senest fredag den 4. juni kl. 12.
Hvis tilmeldingerne kan holdes indenfor de gældende rammer, vil det blive prioriteret at holde mødet kl. 18.30-20.30.  Der vil løbende ske opdatering af hjemmesiden med de seneste informationer, og der vil blive udsendt en endelig plan for mødet fredag efter fristen.

På mødet vil I blive præsenteret for den samlede helhedsplan, der er udviklet på baggrund af den forudgående inddragelsesproces og efterfølgende politiske prioriteringer. Der vil blive mulighed for at kommenterer planen.

Om projektet

Vordingborg Kommune er i gang med at skabe en udviklingsplan for en bypark på udearealerne ved mønshallerne. Arkitektfirmaet Keingart skal hjælpe med at udarbejde planen.

Udviklingsplanen skal tage udgangspunkt i Helhedsplanen for Stege by samt projektet ”Kulturunivers Møn”, der er udarbejdet af MOENA Mønshallerne, i samarbejde med en række interessenter.

Planen skal beskrive indhold, aktiviteter og formgivning af arealerne. Den skal redegøre for nye koblinger til byen samt give bud på, hvordan der kan skabes synergier mellem inden- og udendørs faciliteter og aktivitetsmuligheder

Det er særligt børn og unge der skal bruge området. For at sikre deres inputs, vil der foregå et tæt samarbejde med børn og unge, blandt andet gennem et projektforløb med 8. klasse fra Stege skole.

Nåede du ikke at deltage i det første borgermøde, har du her mulighed for at se materialet, der blev gennemgået på mødet.

Projektet er blevet forsinket grundet corona-restriktionerne. Du kan se den nye tidsplan for processen.

Udviklingsplaner Stege kyst

Kommunalbestyrelsen har den 18. december 2019 godkendt en udviklingsplan for Stege kyst. Og den 29. januar 2020 har kommunalbestyrelsen nu også besluttet nu også besluttet at udviklingsplanen skal skydes i gang med anlæg af en ny badestrand med tilhørende klitlandskab som sikringsdige som åbningstræk. Dette åbningstræk er sat til at blive gennemført i 2021-22.

Formålet med udviklingsplanen er:

 1. At skabe gode rammer og faciliteter for vandsport, -aktiviteter og oplevelser ved og i vandet
 2. Med udgangspunkt i områdets potentialer og særkender, at udvikle havneområdet til aktive byrum med fokus på arkitektur og kunst og at binde havn og by sammen
 3. Klimasikring - at håndtere udfordringer med stigende vandstand og oversvømmelser

Idéen med udviklingsplanen har altså blandt andet været at styrke synergien mellem byens liv og lystbådehavnens aktiviteter til gavn for borgere, turister og byens handelsliv og samtidig anvise veje til at håndtere udfordringer med stigende vandstand og oversvømmelser som følge af klimaforandringer. Arbejdet har derfor haft et dobbelt sigte; at sikre mod og håndtere oversvømmelser på en måde, der samtidig kan skabe merværdi gennem konkrete klimasikringstiltag.

Udviklingsplanen sætter de overordnede, konceptuelle rammer for fremtidens havn. Den skal ikke læses som en færdig opskrift, men som et fælles grundlag for at borgere, foreninger, erhvervsdrivende og kommune sammen kan udvikle havnen.

Udviklingsplanen er udarbejdet i samarbejde og dialog med byens parter og borgere, som har kunne komme med viden, idéer og bemærkninger på flere måder i processen:

 • et partsmøde
 • to byværksteder,
 • på en til formålet oprettet dialogportal,
 • ved at møde op på projektkontoret en torsdag i tidsrummet kl. 14-17, for at snakke med kommunens projektleder
 • I den formelle høring fra den 20. september - 1. november 2019 samt på borgermødet den 24. oktober 2019.

Du kan læse om arbejdet med udviklingsplanen på portalen By og Vand

Læs vedtagne udviklingsplan for Stege kyst

Læs om åbningstrækket

Helhedsplan Stege

 • Kommunalbestyrelsen har på mødet den 30. marts 2017 vedtaget Helhedsplan for Stege.
 • Helhedsplan for Stege opsummerer de potentialer og udviklingsmuligheder, der er afdækket i Stege by.
 • Planen er udarbejdet i samarbejde med byens parter, der har fulgt arbejdet og kommet med vigtige bidrag til planen.

Med vedtagelsen af Helhedsplanen har borgere, politikere og administration fået et arbejdsredskab, der skal inspirere både kommunen og byens parter til nye initiativer i byen. De dele af helhedsplanen, der vedrører de fysiske forhold i byen vil blive indarbejdet i den nye kommuneplan som er under udarbejdelse.  

Vedtaget Helhedsplan Stege 2017

Anbefalinger og bemærkninger

Høringssvar til Helhedsplanen