Spring til indhold

Jordbassinerne ved Stege

 • Jordbassinerne ved den tidligere Stege Sukkerfabrik er et værdifuldt naturområde ud til kysten med et varieret plante- og dyreliv.
 • Området er især rigt på rastende og ynglende fugle og er et yndet sted for fuglekiggere og ornitologer. 

Adgang til området

 • Der er offentlig adgang fra to parkeringspladser og sti fra sukkerfabriksområdet. Der findes et netværk af stier rundt om bassinerne, hvor publikum kan færdes.
 • En gåtur på dæmningerne er en unik naturoplevelse, da fuglene har vænnet sig til menneskers færdsel på stierne. Det er derfor muligt at komme tæt på de mange fugle i bassinerne.

 

 

Jordbassinernes historie

 • Oprindeligt blev jordbassinerne brugt til deponering af den overskydende jord, der blev spulet af roerne inden forarbejdningen på Stege Sukkerfabrik.
 • Stege Sukkerfabrik producerede hvidt roesukker. Roerne blev fra 1950'erne transporteret til fabrikken med lastbiler, hvor roerne blev læsset af på rampeanlægget, som stadig ses i dag ved siloerne bag sukkerfabrikkens røde bygninger.
 • Stege Sukkerfabrik lukkede i 1989. På grund af bassinernes høje naturværdi blev området fredet i 1993.

Naturpleje og fugleliv

 • Et af plejetiltagene ved bassinerne er afgræsning, som bidrager til at sikre den lysåbne natur. Får, kreaturer og heste afgræsser dele af området.
 • Mellem 40 og 50 forskellige fuglearter yngler årligt i området fordelt på ca. 200 par. Ved bassinerne yngler bl.a. Gråstrubet Lappedykker, Lille Lappedykker og Toppet Lappedykker.
 • Området rummer også en lille bestand af Gul Vipstjert, ynglende Nattergal og Sivsanger samt kolonier af digesvaler.
 • Om vinteren ses tusindvis af troldænder raste i bassinerne ofte sammen med Taffeland, Bjergand og Hvinand.