Spring til indhold

Miljøgener og klager

 • Røg, støj og støv fra såvel private som fra erhverv kan virke generende.
 • Såfremt der er tale om en væsentlig gene, har vi mulighed for at gribe ind via miljølovgivningen.
 • Vi opfordrer til, at du kontakter den, der generer, og prøver at løse problemet ad denne vej. Er dette ikke muligt, kan du skriftligt klage til os.

Du kan klage over:

 • Støj-, røg- og lugtgener fra virksomheder.
 • Støj-, røg- og lugtgener fra erhvervsmæssigt dyrehold samt hønse- og fuglehold.
 • Gener fra dyrehold samt hønse- og fuglehold eksempelvis støj og lugt.
 • Udbringning og anvendelse af husdyrgødning.
 • Uhygiejnisk opbevaring og afbrænding af affald.
 • Røg fra private brændeovne.

Du kan ikke klage over:

 • Flytbare ovne, havepejse, grill og lignende.
 • De fleste tekniske apparater eller redskaber, som hører til og bruges i husholdninger og beboelser.
 • Støj fra private husstande, f.eks. fra musikanlæg og udendørsaktiviteter m.m. I nogle af disse tilfælde kan politiet måske hjælpe. Kontakt dem på 114.
 • Emner udenfor kommunes myndighedsområde eksempelvis dyrevelfærd

Udfyld klageskema via Borger.dk

 • Miljøbeskyttelsesloven giver mulighed for, at vi kan undlade at behandle miljøsager, som vi vurderer, har underordnet betydning for miljøet.