Spring til indhold

Organisation

Vordingborg Kommune består af en direktion, 13 afdelinger og cirka 60 institutioner og virksomheder - for eksempel daginstitutioner, skoler og plejecentre.

Der er ansat cirka 4.000 medarbejdere i Vordingborg Kommune.

Se vores Organisationsdiagram (pdf)

Se vores Ledelsesgrundlag (pdf)

Direktionen

Direktionen er den øverste administrative ledelse i Vordingborg Kommune og har ansvaret for, at de politiske beslutninger føres ud i livet.

Direktionen består af tre medlemmer:
Download billeder i højt format ved at klikke på billedet

 Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune    

Lau Svendsen-Tune
Kommunaldirektør

Ansvarsområder:
Økonomi og budget, Ledelsessekretariatet, Nærdemokrati, Erhverv og Turisme, Uddannelse og Arbejdsmarked.
Særligt fagansvar: Tværgående borgerfokus

Tlf.     55 36 27 08

Mobil  21 64 40 80

Mail    lst@vordingborg.dk

Direktør Jan Christensen    

Jan Christensen
Direktør
Ansvarsområder: 
Skoler, Dagtilbud, Børn og Familie, Træning, Sundhed (inkl. misbrug), Ældrepleje.
Særligt fagansvar: HR

Tlf.     55 36 27 12

Mobil  61 96 56 54

Mail    janc@vordingborg.dk

     

Vakant
Direktør

Ansvarsområder: 
Teknisk område, Plan, Kultur og Fritid, Psykiatri og Handicap.
Særligt fagansvar: IT

     

 

 

Ledelsessekretariatet

Opgaver:

 • Servicering af kommunalbestyrelse og direktion
 • Udarbejdelse af dagsordener og referater
 • Sagsstyring
 • Post og arkiv
 • IT-sikkerhed
 • Juridisk enhed mv.

Chef:  Helle Munk

Tlf. 55 36 27 03

Mobil 51 53 19 56

Mail hemu@vordingborg.dk 

Afdeling for Borger og Arbejdsmarked

Opgaver:

 • Folkeregister
 • Kørekort
 • Pas og sygesikring
 • Skat
 • Vielser
 • Jobcenter
 • Hjælp til ledige
 • Udbetaling af dagpenge
 • Sygedagpenge
 • Kontanthjælp mv.

Chef:  Lotte Svilling

Tlf. 55 36 23 25

Mail lsvi@vordingborg.dk 

Afdeling for Byg, Land og Miljø

Opgaver:

 • Overholdelse af miljø- og naturbeskyttelseslovgivningen
 • Naturgenopretning
 • Hjælp ved akutte forureninger
 • Vedligholdelse af vandreruter og overnatningspladser mv.
 • Byggesagsbehandling og overholdelse af byggelovgivning
 • Ejendomsoplysning
 • GIS mv.

Chef:  Rolf Hoelgaard

Tlf. 55 36 25 25

Mobil 20 44 82 52

Mail roho@vordingborg.dk 

Afdeling for Dagtilbud og Skoler

Opgaver:

 • Pladsanvisning
 • Dagpleje
 • Daginstitutioner
 • Skoler
 • Skoleklubber
 • Pædagogisk udvikling
 • Skole-it
 • Tilsynsopgaver mv.
 • PPR og forebyggelse

Chef:  Charlotte Grummesgaard Nielsen

Tlf. 29 13 15 64

Mail dren@vordingborg.dk 

Afdeling for Kultur og Fritid

Opgaver:

 • Musikskole
 • Svømmehaller
 • Biblioteker
 • Fritidstilbud
 • Kulturelle arrangementer mv.

Chef:  Jesper Kjærulf

Tlf. 20 97 90 70

Mobil 20 97 90 70

Mail jek@vordingborg.dk 

Afdeling for Plan og By

Plan og By er en strategisk enhed under Udviklingsdirektøren. 

Opgaver:

 • Lokalplaner
 • Klimakoordinering
 • Varme- og Energiplanlægning
 • Kommuneplan
 • Byudvikling
 • Facaderåd i købstaderne
 • Byfornyelse
 • Landsbypuljen
 • Bevaringsværdige bygninger

Chef:  Anja Valhøj

Tlf. 55 36 24 10

Mobil 51 53 26 45

Mail anv@vordingborg.dk 

Afdeling for Pleje og Omsorg

Opgaver:

 • Pleje, sygepleje og omsorgsbesøg
 • Visitation og afgørelser i forhold til personlig hjælp
 • Praktisk bistand og hjælpemidler
 • Godkendelse af private leverandører og tilsyn
 • Forebyggende indsats
 • Madservice mv.

Chef:  Susanne Johansen

Tlf. 55 36 29 90

Mobil 21 69 96 54

Mail sujo@vordingborg.dk 

Afdeling for Psykiatri og Handicap

Opgaver:

 • Visitation til sociale tilbud f.eks. botilbud, støtte, aktivitet og beskæftigelse
 • Hjælpemidler, boligændringer, merudgifter og handicapbiler
 • Socialpsykiatri og tilbud til borgere med udviklingshæmning og diagnoser inden for autismespektret
 • Magtanvendelser
 • Akut opsøgende hjælp til borgere med sindslidelser
 • Tilsyn mv.

Chef:  Marita Dalsgaard

Tlf. 55 36 29 00

Mail mad@vordingborg.dk 

Organisationsdiagram for Afdeling for Psykiatri og Handicap

Afdeling for Strategi og Kommunikation

Opgaver:

 • Turisme
 • Erhverv
 • Bosætning
 • Nærdemokrati
 • Intern og ekstern kommunikation

Chef:  Ole Hampenberg Andersen

Tlf. 55 36 26 86

Mobil 20 13 02 23

Mail ohan@vordingborg.dk 

Afdeling for Sundhed, Børn og Familie

Opgaver:

 • Projekter til forebyggelse af sygdom og fremme af sundhed og livskvalitet
 • Patient- og borgerrettet forebyggelse
 • Sundhedsoplysning
 • Sundhedspleje
 • Tandpleje
 • Rusmiddelbehandling
 • Træning og rehabilitering, herunder patientskoler
 • Hjælp til familier der har udfordringer med deres børn.
 • Understøttelse af skoler og dagtilbud i arbejdet med børn der har udfordringer.
 • Hjælp til skoler og dagtilbud med børn der har sproglige problemer.
 • Myndighedsopgaver på børneområdet

Chef:  Dorrit Guttman

Tlf. 55 36 28 70

Mobil 51 53 93 99

Mail dogut@vordingborg.dk

Afdeling for Trafik og Ejendomme

Opgaver:

Chef:  Lise Hansen Thorsen

Tlf. 29 28 21 81

Mail lntn@vordingborg.dk

Afdeling for Økonomi, IT og HR

Opgaver:

 • Budgetter og regnskaber
 • Indkøbsaftaler
 • Forsikringer og arbejdsskader
 • Løn og feriepenge
 • Personalejura
 • Personalepolitikker
 • Servicedesk
 • IT-support
 • Server- og netværksdrift
 • Projektstyring
 • Konsulent- og implementeringsopgaver
 • IT-skolesupport
 • HR og Arbejdsmiljø

Chef: Brian Johansen

Tlf. 55 36 28 00

Mail rioh@vordingborg.dk