Spring til indhold

Solceller

Kræver ikke byggetilladelse

Opsætning af solcelleanlæg på garager, carporte, udhuse, enfamiliehuse, sommerhuse, dobbelt- og rækkehuse, avls- og driftsbygninger kan ske uden ansøgning, når følgende vilkår overholdes:

 • Anlægget følger tagets hældning, enten lagt oven på eksisterende tag eller nedfældet i taget
 • Ejer skal selv undersøge, hvad der er gældende for ejendommen af tinglyste servitutter, lokalplaner eller andre tinglyste dokumenter, der evt. kan indeholde forbud mod oplægning af solceller og lignende anlæg.
 • Ejer skal selv undersøge om de konstruktionsmæssige regler kan overholdes
 • Ejer skal anmelde anlægget til Bygnings- og Boligregistret (BBR)
 • Selv om du ikke skal have kommunens tilladelse, så er anlægget en del af bygningen, og skal derfor leve op til bygningsreglementets krav om bl.a. højde og afstand

!!! Vær ekstra opmærksom på, at mange lokalplaner har vilkår om solceller.

Kræver ikke byggetilladelse på erhvervsbygninger og etageboliger

Du kan sætte solcelle- og solfangeranlæg op på bygninger som for eksemplet erhvervsbygninger, skoler og etageboliger, når du overholder følgende vilkår:

 • Hvor lasten IKKE øges mere end 5% (bør vurderes af en rådgiver).
 • Anlægget følger tagets hældning
 • Anlægget følger bestemmelserne i lokalplaner, byplansvedtægter og tinglyste deklarationer. Du skal være opmærksom på, at der kan være bestemmelser om bl.a. forbud mod eller regulering af størrelse på anlæg, udseende eller farve på ejendommens tag.
 • Anlægget overholder regler om konstruktion.

Kræver byggetilladelse

 • Solceller og solfangere på Fredede og bevaringsværdige bygninger
 • Anlæg stillet på et stativ på fladt tag eller på terræn. Fritstående anlæg Kræver altid ansøgning om byggetilladelse samt evt. landzonetilladelse, hvis din ejendom ligger i landzone
 • Fredede og bevaringsværdige bygninger: Kræver altid ansøgning om byggetilladelse

Søg om byggetilladelse

Reglerne om solceller på bygninger og terræn kan læses i en vejledning fra Energistyrelsen