Spring til indhold

Gravetilladelser

Hvis du vil grave i vejen, så skal du have tilladelse til det. På kommunale veje, stier, fortove og rabatter og private fællesveje i byzone skal du søge hos Vordingborg Kommune. Vi kontrollerer ledningsejernes arbejder.

Du kan her søge om gravetilladelse

På private veje i landzonen er det de private ejere af vejen, som skal give tilladelse. På motorveje og statsveje skal du søge hos Vejdirektoratet.

Hvis du i forbindelse med gravearbejdet skal flytte større mængder jord, skal du være opmærksom på reglerne for jordflytning