Spring til indhold

Det rullende Naturværksted

  • Det rullende Naturværksted består af en trailer med diverse grej til undervisning og aktiviteter i naturen og ved kysten.
  • Der er udstyr til undervisningsforløb relateret til skov, kyst, vandløb/søer, geologi, vejr/klima, naturens spisekammer, orientering og udeliv.

Aktiviteter og udeskole-forløb

  • Naturvejledere i kommunen tilbyder gratis forløb for skoler, daginstitutioner, plejecentre og foreninger i deres nærområde, hvor grej fra Det rullende Naturværksted indgår i aktiviteter og undervisningsforløb.
  • Kontakt naturvejleder Elise Hvelplund Brink, på tlf. nr. 55 36 25 06 for at aftale nærmere. 
  • Skoler og daginstitutioner kan også låne trailer med naturgrej til f.eks. en emneuge eller et udeskoleforløb. Kontakt naturvejlederen for at aftale nærmere angående grej, som skal pakkes i trailer.   

Se liste over grej, der kan lånes via Det rullende Naturværksted. 

Naturpleje i samarbejde i laug

  • Det rullende Naturværksted indgår også i naturplejeaktiviteter arrangeret i samarbejde med lokale høslætlaug, plejelaug og lignende.
  • Vi har leer, river og ørnenæb, som kan lånes til naturpleje af enge, søer og gadekær efter aftale med kommunen.