Spring til indhold

Rådgivningsydelser

Vordingborg Rådhus - Borgernes hus.

Udbud af byggeledelse og fagtilsyn.

Vordingborg Kommune skal have opført et nyt Vordingborg Rådhus - Borgernes Hus. Vordingborg Rådhus - Borgernes Hus udgør etape 2, hvor etape 1, der består af et jobcenter og borgerservice, allerede er gennemført og ibrugtaget. Vordingborg Rådhus - Borgernes Hus er udbudt i hovedentreprise.

Vordingborg Kommune har i forbindelse med udførelsen af hovedentreprisen behov for rådgivningsbistand til byggeledelse og fagtilsyn, på hvilken baggrund Vordingborg Kommune udbyder 2 selvstændige delkontrakter; delkontrakt om rådgivning, der skal udføres som byggeledelse, og delkontrakt om rådgivning, der skal udføres som fagtilsyn.

Udbudsbekendtgørelsen kan hentes her