Spring til indhold

Deltidsplads ved barsel

Hvis du som forælder afholder fravær efter reglerne i barselsorloven har dit barn ret til en deltidsplads i dagtilbud.

En deltidsplads betyder, at pasningstiden er nedsat til 30 timer om ugen og har en reduceret betaling.

Deltidspladser er for børn i alderen 26 uger og frem til skolestart.

Hvornår har mit barn ret til en deltidsplads

Så længe, at der er én forælder som er på barsel, har I ret til deltidsplads i dagtilbud til børn i alderen fra 26 uger og frem til skolestart.

I perioden med deltidsplads, kan forældre godt skiftes til at have barsel.

I kan som forældre have op til 5 uger, hvor barslen er afbrudt uden at miste retten til en deltidsplads.

Genoptager du arbejdet delvist, har du stadig ret til en deltidsplads, så længe der afholdes barsel svarende til 7 timer på en 40 timers arbejdsuge.

Den ansøgte periode skal begynde den 1. i en måned og slutte på den sidste hverdag i en måned. Du skal blot have barsel en enkelt hverdag i måneden for at have ret til en deltidsplads hele måneden.

Hvordan fungerer en deltidsplads

Med en deltidsplads i forbindelse med barsel er pasningstiden nedsat til 30 timer om ugen mod en reduceret forældrebetaling. I reduktionen af forældrebetalingen tages der højde for, at der er udgifter forbundet en dagtilbudsplads, som ikke er afhængig af den tid jeres barn er i dagtilbuddet.

Ved en deltidsplads i forbindelse med barsel skal timerne afholdes med seks timer om dagen, i tidsrummet 8-14.

Er der brug for pasning udenfor dette tidsrum, skal I fastholde jeres fuldtidsplads.

Ansøg om deltidsplads ved barsel

Du skal ansøge om en deltidsplads senest 2 måneder før periodens start, som er den første i en måned. Ansøger du f.eks. den 13. januar, så kan deltidspladsen først træde i kraft fra den 1. april.
Ansøgningen skal bl.a. indeholde den ønskede periode for deltidspladsen samt dokumentation for, at én forælder er på barsel i perioden. Som dokumentation skal du altid fremsende kopi af vandrejournal med terminsdato eller barselplan. Har du indgået aftale om barsel med din arbejdsgiver eller jobcenter, skal en kopi af denne også fremsendes. 

Hvordan afleverer jeg dokumentationen? 

  • Dokumentation kan afleveres i Borgerservice.
  • Sendes via sikker post på Borger.dk

Ansøg om deltidsplads

Har du ændringer til ansøgningen, skal de meddeles 2 måneder før, de kan træde i kraft.

Overtrædelse af deltidspladsens pasningstid

Afleverer eller henter du dit barn mere end 3 gang uden for deltidspladsens pasningstid, skal dagtilbuddet give pladsanvisningen besked. Du vil derefter modtage et varsel om, at yderligere overtrædelse vil medføre, at deltidspladsen overgår til en almindelig fuldtidsplads.

Hvad koster en deltidsplads

Hvad er taksten for brug af en deltidsplads ved barsel i Vordingborg Kommune?

År 2023:
Dagplejeplads kr. 2.582,-
Daginstitution 0-2 årige kr. 2.673,-
Daginstitution fra 3 år kr. 1.564,-

  • Betalingen sker månedsvis forud senest den 1. i måneden, og der betales i 11 måneder. Girokort udstedes hver måned (dog ikke juli måned).
  • Det er dyrt at betale for sent, da der opkræves et gebyr på kr. 250 for udgift til rykkerskrivelse. Hvis kommunen ikke har modtaget betaling senest 35 dage efter sidste rettidige indbetalingsdato, overgår opkrævningen til inddrivelse fra SKAT. 

  • Vi anbefaler, at du benytter betalingsservice.

BETALINGSFRI MÅNED

  • De kommunale dagtilbud er alle betalingsfri i juli måned, da det er den primære feriemåned.
  • Det betyder, at der i løbet af et år kun betales for 11 måneder i kommunale dagtilbud.
  • Det er juli måned, der holdes betalingsfri, og du vil derfor ikke modtage nogen opkrævning i juli måned.

 

Hvornår kan deltidspladsen opsiges eller overgå til fuldtidsplads

Du kan vælge, at dit barn skal overgå til fuldtidsplads før den ansøgte periode for deltidsplads udløber. Overgang fra deltidsplads til fuldtidsplads kan ske umiddelbart efter du har givet pladsanvisningen besked.