Spring til indhold

Ulvshaleskoven

  • Ulvshale er et ungt landskab med en varieret natur, dannet som strandvolde af især flint fra Møns Klint efter sidste istid. Strandvoldene ses tydeligt i Ulvshaleskoven.
  • Træerne vokser langsomt, fordi jorden er så mager. Mange træer vokser skævt, og nogle står næsten ”på stylter”, da det er svært for træer at gro i sten.
  • Eg er det mest almindelige træ, men Ulvshaleskoven rummer mange andre træarter, f.eks. småbladet lind og den sjældne tarmvridrøn. Skoven er urørt og træerne får lov til at passe sig selv, så der er mange døde og væltede træer i skoven. Kun stierne holdes frie.
  • De mange slags træer og det døde ved giver liv til mange arter, og Ulvshaleskoven huser derfor også sjældne svampe og insekter, f.eks. svampen lindeskive og natsommerfuglen mørkt ege-ordensbånd. 

 

De syv eges plads

  • Der står fem gamle ege på "De syv eges plads" - der mangler altså to. En ung eg på ca 100 år er frilagt som nummer 6. I 1990 blev den 7. eg plantet: "Margrethes Eg" - i forbindelse med Dronningens 50 års fødselsdag. De gamle ege har i fortiden været stævnede i ca. 3 meters højde og er derfor bredkronede.
  • På ”De syv eges plads” kan du nyde en medbragt madpakke ved borde-bænke. Førhen blev der holdt grundlovsmøder og fester på pladsen.

Ulvshalegård og adgang

  • Du kan parkere ved Ulvehalegård, hvor der er en plancheudstilling om naturen og naturforvaltningen på Ulvshale og Nyord. Adressen er Ulvshalevej 283, 4780 Stege. Du kan også parkere lige før Nyord-broen og gå herfra langs en sti mod øst og ind i skoven.
  • Den nordlige del af Ulvshaleskoven er ejet af Naturstyrelsen, og du kan følge en afmærket gul rute rundt i skoven.