Spring til indhold

Lokalfora

  • De nuværende lokalråd kan vælge at omdanne sig til lokalfora. Flere af lokalrådene har allerede gjort dette. De øvrige lokalråd, har alle besluttet, at de vil omdanne sig. 
  • Du kan finde et lokalfora, der dækker dit område i listen.

 

Bogø & Farø Lokalforum

Mail: bogoelokalforum@gmail.com

Hjemmeside: www.bogø.eu/forening.aspx

 

Tilknyttet dialogudvalg 1

Kastrup, Ndr. Vindinge, Næs og Ornebjerg Lokalfora

Formand: Kurt Urban Pedersen

Mail: formand@knvl.dk

Tlf. 2924 1694

Hjemmeside: knvl.dk


Tilknyttet dialogudvalg 1

Køng-Lundby og omegn lokalforum

Formand: Steen Nielsen
Ibsvej 43, 4750 Lundby

Tlf: 61 26 72 17

Mail: formand@lundbylokalraad.dk

Hjemmeside: www.lundbylokalråd.dk

Facebook: https://www.facebook.com/Lundbylokalraad/?fref=ts

Tilknyttet dialogudvalg 2

Lokalforum for Kalvehave og Omegn

Formand: Claus Veje
Viemosegade 3, 4771 Kalvehave, 
tlf:20 70 85 45

Mail: lko@kalvehavelokalraad.dk

Hjemmeside: www.kalvehavelokalraad.dk

 

Tilknyttet dialogudvalg 3

Præstø Lokalforum

Kontaktperson: Klaus Lindegaard
Rævsvænge 1, 4720 Præstø

Tlf: 22 71 01 12

Hjemmeside: www.praestoe-lokalraad.dk

Facebook: https://www.facebook.com/praestoelokalraad/

Tilknyttet dialogudvalg 5

Stege Lokalforum

Formand: Lis Due Rasmussen

Email: stegelokalforum@gmail.com

Tilknyttet dialogudvalg 2

Vordingborg By Lokalforum

Formand: Line Dahl Abildgaard

Mobilnummer: 2292 8492

Mail: vordingborgbylokalforum@voresvordingborg.dk

Hjemmeside: https://voresvordingborg.dk/

 

Tilknyttet dialogudvalg 4

Stensved og omegns lokalforum

Mern Lokalforum

Bårse-Beldringe Lokalråd

Nyråd Lokalråd

Kontaktperson: 

Franz Ifanger

Vildrosevej 1

Bakkebølle Strand, 4760 Vordingborg

Mail nyraadlokalforum@gmail.com

Hjemmeside: www.landsbyforum.dk/lokalraad/nyråd

Facebook: https://www.facebook.com/NyradLokalrad/

Tilknyttet dialogudvalg 1

Grøn udviklingsplan for Nyråd

Lokal udviklingsplan

Vestmøn Lokalråd

Kontaktperson: Jørn Svenstrup
Klekkendevej 12, 4792 Askeby 

Tlf: 30 42 31 48


Mail: info@vestmoen-lokalraad.dk 

Hjemmeside: www.vestmoen-lokalraad.dk

Facebook: https://www.facebook.com/groups/1439118333033343/?fref=ts

Tilknyttet dialogudvalg 5