Spring til indhold

Lokalfora

  • De nuværende lokalråd kan vælge at omdanne sig til lokalfora. Flere af lokalrådene har allerede gjort dette. De øvrige lokalråd, har alle besluttet, at de vil omdanne sig. 
  • Du kan finde et lokalfora, der dækker dit område i listen.

Bogø & Farø Lokalforum

Dette forum dækker øerne Bogø og Farø.

Forkvinde Thine Toft

Mail: bogoelokalforum@gmail.com

Hjemmeside: www.bogø.eu/forening.aspx

 

Tilknyttet dialogudvalg 1

Jungshoved Lokalforum

Lokalforummet dækker Jungshoved Sogn og en del af Skibinge øst for Vasebækken med adresser på Lundegårdsvej, Skovhusevej, Egebjergvej og Smidstrupvej. Den nøjagtige afgrænsning kan ses på www.jungshoved.net under menupunktet Lokalforum.

Formand Steen Hansen 

Telefonnummer 2469 9846

Mail: jungshoved.lokalforum@gmail.com 

Hjemmeside: www.jungshoved.net  

Tilknyttet dialogudvalg 5 

Kastrup, Ndr. Vindinge, Næs og Ornebjerg Lokalfora

Dette lokalforum dækker Kastrup, Ndr. Vindinge, Næs og Ornebjerg. 

 

Formand: Kurt Urban Pedersen

Mail: formand@knvl.dk

Tlf. 2924 1694

Hjemmeside: knvl.dk


Tilknyttet dialogudvalg 1

Køng-Lundby og omegn lokalforum

Dette lokalforum består af Køng, Lundby, Svinø, Sværdborg og Udby sogne.

 

Formand: Steen Nielsen
Ibsvej 43, 4750 Lundby

Tlf: 61 26 72 17

Mail: formand@lundbylokalraad.dk

Hjemmeside: www.lundbylokalråd.dk

Facebook: https://www.facebook.com/Lundbylokalraad/?fref=ts

Tilknyttet dialogudvalg 2

Lokalforum for Kalvehave og Omegn

Lokalforummet dækker Kalvehave, Gl. Kalvehave, Langebæk, Langebæk Stationsby, Viemose, Balle, Tærø, Langø og Lindholm.

Formand: Claus Veje
Viemosegade 3, 4771 Kalvehave, 
tlf:20 70 85 45

Mail: lko@kalvehavelokalraad.dk

Hjemmeside: www.kalvehavelokalraad.dk

 

Tilknyttet dialogudvalg 3

Mern Lokalforum

Lokalforummet dækker Mern Sogn vest for vej nr. 265 (skovlinjen)

 

Formand: KP Nielsen

Tlf. 4278 5530

Mail: Afventer

Hjemmeside: www.mernogomegn.dk

Facebook: https://www.facebook.com/groups/704193756288053/?fref=ts

Tilknyttet dialogudvalg 2

Præstø Lokalforum

Dette lokalforum dækker Præstø og omegn. 

 

Kontaktperson: Klaus Lindegaard
Rævsvænge 1, 4720 Præstø

Mail: lokalforumpraestoe@gmail.com

Telefonnummer 2271 0112

Hjemmeside: www.praestoe-lokalraad.dk

Facebook: https://www.facebook.com/praestoelokalraad/

Tilknyttet dialogudvalg 5

Stege Lokalforum

Dette lokalforum dækker alle borgere, som er bosat i eller som har en særlig relation til området. 

 

Formand: Lis Due Rasmussen

Email: stegelokalforum@gmail.com

Hjemmeside: www.stegelokalforum.dk

Tilknyttet dialogudvalg 2

Stensved og omegns lokalforum

Lokalforummet dækker Stensved og omegn. 

 

Formand: Dennis Hvidberg

Telefon: 5369 5857


Mail: stensvedogomegn@gmail.com

Hjemmeside: www.stensvedogomegn.dk

Facebook: https://www.facebook.com/stensvedlokal/

Tilknyttet dialogudvalg 4

Vestmøn Lokalforum

Dette lokalforum dækker de to sogne Fanefjord og Damsholte. 

 

Kontaktperson: Jørn Svenstrup
Klekkendevej 12, 4792 Askeby 

Tlf: 6026 1441


Mail: info@vestmoen-lokalraad.dk 

Hjemmeside: www.vestmoen-lokalraad.dk

Facebook: https://www.facebook.com/groups/1439118333033343/?fref=ts

Tilknyttet dialogudvalg 5

Vordingborg By Lokalforum

Dette lokalforum omfatter Vordingborg By herunder Masnedsund og Ore samt Masnedø.

 

Formand: Line Dahl Abildgaard

Mobilnummer: 2292 8492

Mail: vordingborgbylokalforum@voresvordingborg.dk

Hjemmeside: https://voresvordingborg.dk/

 

Tilknyttet dialogudvalg 4

Nyråd Lokalråd

Kontaktperson: Franz Ifanger

Vildrosevej 1, Bakkebølle Strand, 4760 Vordingborg

 

Mail nyraadlokalforum@gmail.com

Hjemmeside: www.landsbyforum.dk/lokalraad/nyråd

Facebook: https://www.facebook.com/NyradLokalrad/

Tilknyttet dialogudvalg 1

Grøn udviklingsplan for Nyråd

Lokal udviklingsplan

Bårse-Beldringe Lokalråd