Spring til indhold

Dialogmøder med politikerne

Der reserveres hvert år 4 datoer i kommunalbestyrelsens mødekalender til møder med lokalfora og andre foreninger, der vil i dialog med politikerne om et eller flere konkrete emner.

Alle dialogmøder i 2022 er nu afholdt.

Datoerne i 2023 offentliggøres her på siden snarest.

 

Rammer for dialogmøder med politikerne:

  • Dialogmøderne skal afholdes i tidsrummet kl. 19-21
  • Dagsordener skal tage udgangspunkt i overordnede temaer f.eks. ift. lokal udvikling o. lign.
  • Dialogmøderne skal som udgangspunkt være åbne for alle interesserede borgere
  • Foreningen er vært ved dialogmødet og er ansvarlig for mødets afvikling
  • Fristen for at invitere politikerne til dialogmøde er senest en uge før den reserverede dato (men kontakt os gerne før)

Det er til en hver tid muligt at invitere politikere og/eller embedsmænd til dialog med jeres forening, men ved at forhåndsreservere nogle datoer i kommunalbestyrelsens mødekalender, er I sikret en god tilslutning til jeres arrangement.

 

Annoncering af møde med politikerne:

Hvis I ønsker at annoncere jeres møde i avisen, har I mulighed for at få et kort opslag med under "Nyt fra kommunen" i Sydsjællands Tidende og Ugebladet for Møn. 
Fristen for at indsende annonceteksten er senest onsdag kl. 12 to uger før, mødet skal afholdes.