Spring til indhold

Udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter

Fra april 2021 – maj 2022 udvider Vordingborg Sundhedscenter. Sundhedscenteret skal forberedes til fremtidens nære sundhedsvæsen, så centeret også i fremtiden kan tilbyde sundhedsydelser af høj kvalitet. Udover sundhedscenteret ligger Vordingborg Lægehus også på området.

Ny bygning opføres
Udvidelsen består i en ny bygning, der blandt andet indeholder kliniklokaler, telemedicinske faciliteter og et større multirum. Bygningen er planlagt til at rumme såvel kommunale som regionale funktioner, og kan også bruges af praktiserende læger, patientforeninger mm. Andetsteds på denne side kan du se, hvor bygningen kommer til at ligge.

Byggeriet er påbegyndt i uge 14, 2021 og forventes afsluttet i foråret, 2022.

Vi tilstræber at gennemføre det med færrest mulige gener for både besøgende og beboere i nærområdet.

Ændret indkørsel til sundhedscenteret
Byggeriet er koncentreret omkring et mindre område på Vordingborg Sundhedscenter. Det forventes ikke at få betydning for de generelle adgangsforhold på hverken sundhedscenteret eller Vordingborg Lægehus, som også ligger på matriklen.

Under byggeriet er det kun muligt at benytte hovedindkørslen til sundhedscenteret, som findes på højre hånd umiddelbart før Vordingborg Kaserne.

Tidsplan - status
Byggeriet forventes fortsat at være klar til ibrugtagning medio 2022.

Sådan ser huset ud pr. 17. september 2021.

Det nye sundhedshus under opførelse, september 2021