Spring til indhold

Udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter

Fra april 2021 – maj 2022 udvider Vordingborg Sundhedscenter. Sundhedscenteret skal forberedes til fremtidens nære sundhedsvæsen, så centeret også i fremtiden kan tilbyde sundhedsydelser af høj kvalitet. Udover sundhedscenteret ligger Vordingborg Lægehus også på området.

Ny bygning opføres
Udvidelsen består i en ny bygning, der blandt andet indeholder kliniklokaler, telemedicinske faciliteter og et større multirum. Bygningen er planlagt til at rumme såvel kommunale som regionale funktioner, og kan også bruges af praktiserende læger, patientforeninger mm. Andetsteds på denne side kan du se, hvor bygningen kommer til at ligge.

Byggeriet er påbegyndt i uge 14, 2021 og forventes afsluttet i foråret, 2022.

Vi tilstræber at gennemføre det med færrest mulige gener for både besøgende og beboere i nærområdet.

Ændret indkørsel til sundhedscenteret
Byggeriet er koncentreret omkring et mindre område på Vordingborg Sundhedscenter. Det forventes ikke at få betydning for de generelle adgangsforhold på hverken sundhedscenteret eller Vordingborg Lægehus, som også ligger på matriklen.

Byggeriets placering betyder dog, at det er nødvendigt at afspærre den første indkørsel til matriklen for kørende trafik under byggeriet fra uge 14, 2021. Den vil dog være åben for gående under det meste af byggeriet.

Kørende skal i stedet benytte den næste indkørsel. Den ligger 50 meter længere fremme på højre hånd, umiddelbart før Vordingborg Kaserne, med direkte indkørsel til parkeringspladsen.

Tidsplan
Tidsplan for byggeriet opdateres her på siden i forbindelse med byggestart, forår 2021.