Spring til indhold

Handicapbiler

 • Du kan søge, hvis du har en varig nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne.

  Din funktionsevne skal være væsentlig nedsat. 

 • Du kan søge, uanset hvor gammel du er.

 • Du skal have et nødvendigt og betydeligt kørselsbehov, som ikke kan dækkes på anden måde end ved kørsel i egen bil f.eks. til og fra arbejde, uddannelse eller andre aktiviteter.  

 • Bilen skal kunne dække dit samlede kørselsbehov. 

  Du kan kontakte en sagsbehandler i Afdeling for Psykiatri og Handicap, hvis du har spørgsmål, inden du udfylder en ansøgning på selvbetjeningsløsningen på Borger.dk.

 • Du kan vælge at søge om:

  • Støtte til køb af bil

  • Tilskud til nødvendig indretning af bil, hvis:

   • politiet har stillet krav om det og ved krav i kørekortet

   • dine helbredsforhold taler for det

   • det letter din placering i bilen

  • Reparation af nødvendig indretning

  • Tilskud til erhvervelse af kørekort

  • Afdragsfrihed under uddannelse

  • Fritagelse for afgifter.

 • I boksen "Læs mere" kan du læse kommunens kvalitetsstandard og den lovgivning, der danner baggrund for en eventuel bevilling.

 

Udfyld ansøgningsskema på Borger.dk 

Sagsbehandling

 • Det er Afdeling for Psykiatri og Handicap, der vurderer din ansøgning og træffer den endelige afgørelse.

 • Senest 10 arbejdsdage efter, at vi har modtaget din ansøgning, vil vi sende dig en kvittering for modtagelsen.  

 • Du vil få tilbudt en vejledende samtale, inden vi starter vores sagsbehandling.

 • Når vi skal træffe en afgørelse, skal vi indhente oplysninger om dit helbred og dit kørselsbehov, hvilket kan medføre at tidsrammen for en afgørelse forlænges.

 • Du vil formentlig få besøg af én af kommunens ergoterapeuter - du vil få et brev om tidspunkt og besøgets indhold.

 • Inden vi træffer afgørelse, vil vi sende dig de oplysninger, som skal danne baggrund for vores afgørelse, så du kan få mulighed for at give dine kommentarer.

 • Sagsbehandlingstiden er op til 10 måneder.

Hvis du får bevilget støtte

 • Støtten gives til den bil, som er billigst egnet.

 • Det er enten en almindelig personbil, eller hvis du er afhængig af kørestol, kan det være en kassebil. 

 • Du skal afprøve den billigst egnede bil, inden vi beregner den endelige støtte.

 • Støtten ydes som et rentefrit lån på max 179.000 kr.  inkl. moms, (2016-sats), dog højst bilens købesum. Beløbet reguleres én gang årligt. Halvdelen af lånet skal tilbagebetales over seks år.

 • Du skal selv afholde udgifter til drift og vedligeholdelse af bilen.

 • Du skal kaskoforsikre bilen for den fulde værdi inkl. den eventuelle særlige indretning.

 • Både før og efter en bevilling har du pligt til at oplyse om ændringer i din helbredstilstand og øvrige forhold, som kan have betydning for tildeling af støtten. 

Parkeringskort/ledsagerkort

 • Ansøgning om ledsagekort og parkeringskort skal ske hos Danske Handicaporganisationer.

 • Et ledsagekort udstedes til personer med et handicap, som har behov for en ledsager til at færdes i det offentlige rum.

 • Et parkeringskort kan udstedes:

  • Hvis du har en stærkt reduceret gangdistance.

  • Hvis du opfylder betingelserne for at få støtte til køb af bil.

  • Hvis du er godkendt til at deltage i den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede – fx Movias handicapkørsel.

Læs mere og søg om kortene hos Danske Handicaporganisationer.