Spring til indhold

Overgang fra barn til voksen

I god tid før jeres barn fylder 18 år, skal I modtage rådgivning om de muligheder, der findes, når man bliver myndig og får sin egen sagsbehandler.

Når den unge er blevet myndig, kan I kun deltage (som bisiddere) ved møder med sagsbehandleren, hvis den unge selv ønsker det.

 

Hvis jeres barn har en meget betydelig funktionsnedsættelse, kan I søge om værgemål. En værge kan handle på den unges vegne. Værgen kan enten være én af jer eller en helt anden person. 
I kan søge rådgivning og vejledning om værgemål hos jeres sagsbehandler eller i Familieretshuset - den tidligere Statsforvaltning.

 

I skal være opmærksomme på, at den unges overgang til voksenlivet ændrer på de ydelser, tilbud og rutiner, som tidligere har været en del af jeres hverdag.

 

Indtil den unge bliver 18 år har fokus ved vurderingen af behov for støtte været på jer som familie.

Når jeres barn bliver myndigt, er han eller hun ikke længere omfattet af jeres forsørgelsespligt, så myndighederne vil herefter først og fremmest fokusere på den unges egne forhold og behov, og altså ikke længere se på familiens samlede situation.

Det betyder bl.a., at en række merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste uden varsel ophører, når jeres barn fylder 18 år.

 

I skal derfor i god tid danne jer et overblik over, hvad de ændrede vilkår betyder for jer som familie.

 

Søg rådgivning hos jeres sagsbehandler i Kommunens Ungecenter eller læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside.

Læs mere i pjecen: Fra ung til voksen – fysisk og psykisk funktionsnedsættelse