Spring til indhold

Kropsbårne hjælpemidler

 • Du kan søge om et kropsbårent hjælpemiddel, hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

 • Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne

 • Hjælpemidlet skal i væsentlig grad lette din daglige tilværelse hjemme eller være nødvendigt for, at du kan passe dit arbejde.

 • Du kan fx søge om støtte til: 

  • Ortopædisk fodtøj og indlæg

  • Kompressionsstrømper

  • Proteser/bandager

  • Diabetes 1 og 2

  • Høretekniske hjælpemidler (ikke høreapparater)

 • Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Afdeling for Psykiatri og Handicap inden du udfylder en ansøgning på selvbetjeningsløsningen på Borger.dk. - se kontaktoplysningerne i højre side. 

 • I boksen "Læs mere" kan du læse kommunens kvalitetsstandard og den lovgivning, der danner baggrund for en eventuel bevilling.

 • Hvis du søger om inkontinens- eller stomihjælpemidler skal du kontakte det lokale plejecenter i Afdeling for Pleje og Omsorg.

 

FØRSTE GANG DU SØGER, SKAL DU 

Udfylde eller printe et ansøgningsskema på Borger.dk 

Efterfølgende ansøgning

 • Når du skal søge igen om et tidligere bevilget hjælpemiddel, skal du kontakte Afdeling for Psykiatri og Handicap.

 • Det kan være, hvis du har mistet dit hjælpemiddel, det er blevet slidt, ikke længere passer eller lignende.

 • Så sender vi en ny bevilling efter de intervaller, der er gældende for det pågældende hjælpemiddel. 

Sagsbehandling

 • Når vi har modtaget din ansøgning, kontakter vi læge/speciallæge/hospital for en udtalelse.

 • Herefter behandler vi din ansøgning. 

 • Hvis vi bevilger hjælpemidlet, sender vi en skriftlig bevilling til dig.

 • Du skal tage din bevilling med til leverandøren.

 • Det er vigtigt, at du ikke anskaffer hjælpemidlet, før bevillingen er givet.

Frit valg af leverandør

 • Du har frit leverandørvalg på alle kropsbårne hjælpemidler.

 • Det betyder, at du er velkommen til at vælge en vilkårlig leverandør. 

 • Vordingborg Kommune yder dog kun kompensation i forhold til den udgift, kommunen ville have haft, hvis du valgte den leverandør, kommunen har indgået aftale med. 

 • Har kommunen ikke indgået nogen leverandøraftaler, kan du frit vælge leverandør.

 • Du kan også læse om fritvalgsreglerne på Borger.dk.