Spring til indhold

Nødkald

Hvis du på grund af sygdom eller en funktionsnedsættelse har brug for at kunne kalde akut hjælp, er der mulighed for at låne et nødkaldsapparat af kommunen.

Med et nødkald kan du ved et tryk på en knap komme i kontakt med kommunens hjemmepleje og få hjælp i nødsituationer. Når du låner et nødkald er det nødvendigt at opsætte nøgleboks til den nøgle hjemmeplejen skal anvende, så de kan få adgang til dit hjem, når de skal hjælpe dig. 

Nødkald bevilges af en sygeplejerske tilknyttet det distrikt du bor i. Sygeplejersken vurderer om du vil være i stand til at anvende en mobiltelefon for at tilkalde hjælp eller om du er berettiget til at låne et nødkald. Sygeplejersken vurderer om du kan betjene nødkald og kan anvende det i en akut situation. Såfremt du ikke kan betjene et nødkald findes en anden løsning med fast aftalte besøg i dit hjem. Den løsning skal der visiteres til.