Spring til indhold

Boligindretning

 • Du kan søge om boligindretning, hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

 • Boligindretningen skal gøre din nuværende bolig bedre egnet som opholdssted for et længere tidsrum.

 • Hvis kommunen ikke kan indrette din nuværende bolig i tilstrækkelig grad, vil vi undersøge om et boligskift eventuelt er en mere hensigtsmæssig løsning. 

 • I boksen "Læs mere" kan du læse kommunens kvalitetsstandard og serviceinformation og den lovgivning, der danner baggrund for en eventuel bevilling.

 

Reparation og vedligeholdelse af el-drevne foranstaltninger

 • Hvis Vordingborg Kommune har bevilget boligindretning og installeret el-drevne foranstaltninger i dit hjem, fx automatisk døråbner, trappelift og platformlift, bliver du ejer af indretningen.

 • Du skal derfor selv bestille og betale lovpligtige eftersyn og reparationer.

 • Vordingborg Kommune reetablerer ikke ejerboliger, hvis der bliver behov for at få nedtaget den bevilgede boligindretning.

 

Sagsbehandling

 • Det er Hjælpemiddelteamet i Psykiatri og Handicap, der vurderer din ansøgning og træffer den endelige afgørelse.

 • Senest 10 arbejdsdage efter, at vi har modtaget din ansøgning, vil vi sende dig en kvittering for modtagelsen.

 • Sagsbehandlingstiden er op til 6 måneder.

 • Hvis sagsbehandlingen kræver, at vi indhenter lægeerklæringer, udtalelser, afprøvninger eller deltagelse fra anden part, kan det forventes, at tidsrammen for en afgørelse forlænges.

 • Vi sender et brev til dig, hvis vores tidsfrist på to måneder overskrides.

 • Tidsfristerne er et udtryk for forventet sagsbehandlingstid og forventet afgørelse. Derudover kan der være leveringstid på det bevilgede hjælpemiddel.

 • Inden vi træffer en afgørelse, vil vi sende dig de oplysninger, som skal danne baggrund for vores afgørelse, så du kan få mulighed for at give dine kommentarer.