Spring til indhold

Boligindretning

 • Du kan søge om boligindretning, hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

 • Boligindretningen skal gøre din nuværende bolig bedre egnet som opholdssted for et længere tidsrum.

 • Hvis kommunen ikke kan indrette din nuværende bolig i tilstrækkelig grad, vil vi undersøge om et boligskift eventuelt er en mere hensigtsmæssig løsning. 

 • I boksen "Læs mere" kan du læse kommunens kvalitetsstandard og serviceinformation og den lovgivning, der danner baggrund for en eventuel bevilling.

 

Sagsbehandling

 • Det er Hjælpemiddelteamet i Psykiatri og Handicap, der vurderer din ansøgning og træffer den endelige afgørelse.

 • Senest 10 arbejdsdage efter, at vi har modtaget din ansøgning, vil vi sende dig en kvittering for modtagelsen.

 • Sagsbehandlingstiden er op til 6 måneder.

 • Hvis sagsbehandlingen kræver, at vi indhenter lægeerklæringer, udtalelser, afprøvninger eller deltagelse fra anden part, kan det forventes, at tidsrammen for en afgørelse forlænges.

 • Vi sender et brev til dig, hvis vores tidsfrist på to måneder overskrides.

 • Tidsfristerne er et udtryk for forventet sagsbehandlingstid og forventet afgørelse. Derudover kan der være leveringstid på det bevilgede hjælpemiddel.

 • Inden vi træffer en afgørelse, vil vi sende dig de oplysninger, som skal danne baggrund for vores afgørelse, så du kan få mulighed for at give dine kommentarer.

Reparation og vedligeholdelse af el-drevne foranstaltninger

 • Hvis Vordingborg Kommune har bevilget boligindretning og installeret el-drevne foranstaltninger i dit hjem, fx automatisk døråbner, trappelift og platformlift, bliver du ejer af indretningen.

 • Du skal derfor selv bestille og betale lovpligtige eftersyn og reparationer.

 • Vordingborg Kommune reetablerer ikke ejerboliger, hvis der bliver behov for at få nedtaget den bevilgede boligindretning.