Spring til indhold

Mindre husdyrhold

Definition på små dyrehold          

 • Antallet af dyr overstiger grænserne for et hobbydyrehold
 • Det samlede produktionsareal i stalden er mindre end 100 m². 
 • For besætninger med heste, ammekvæg, geder og får på dybstrøelse, kan produktionarealet være helt op 300 m² alt efter, hvilke dyr der er tale om og kun når der er tale om vinteropstaldning. 
 • Er der kun heste på ejendommen kan produktionsarealet være op til 200 m².

Anmeldelse af små dyrehold

 • Er dit dyrehold omfattet af ovenstående, og ønsker du at lave en udvidelse eller ændre fastplacerede stalde, gødningsopbevaringsanlæg eller ensilageopbevaringsanlæg, så skal du sende en anmeldelse til kommune.

Anmeldelse af små dyrehold - Husk MitID

Krav til anmeldelse

 • Ved nyt byggeri skal anmeldelsen indeholde dokumentation for, at indretningen overholder gældende krav herunder styrke, tæthed og bestandighed.
 • Du skal oplyse, hvor anlægget placeres (på kort) og om de forskellige afstandskrav kan overholdes.
 • Kommunen kan dispensere for nogle af afstandskravene.
 • Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om både det anmeldte anlæg og de eksisterende anlæg på ejendommen:
  • Fast placerede husdyranlæg (herunder stalde, permanente læskure og lignende): 
   • Dyrearter og -typer
   • Produktionsarealets størrelse i m² 
   • Staldsystem 
   • Bygge- og konstruktionstegninger 
  • Gødningsopbevaringsanlæg (møddinger, gyllebeholdere m.v.)
   • Konstruktionstegninger, driftsforskrifter m.v.
  • Ensilageopbevaringsanlæg (ensilagepladser, f.eks. plansiloer/køresiloer, tårnsiloer m.v.) 
   • Konstruktionstegninger, driftsforskrifter m.v. 
 • Hvis du ikke hører fra os inden to uger fra modtagelsen af anmeldelsen, så er anmeldelsen accepteret.
 • Har du modtager bemærkninger fra os, må du ikke foretage dig noget, før du har hørt fra os igen.