Spring til indhold

Byggeri i brand og konstruktionsklasse 2-4

De certificerede rådgiver dokumenterer og kontrollerer, at bygningsreglementets tekniske bestemmelser vedrørende brand og konstruktioner er overholdt.

  • Når du ansøger om byggeri, der indplaceres i Brandklasse 2 – 4, skal du selv antage en certificeret brandrådgiver
  • Når du ansøger om byggeri, der indplaceres i konstruktionsklasse 2 – 4, skal du selv antage en certificeret statiker
  • Lovliggørelsessager som er indplaceret i brandklasse 2-4 og konstruktionsklasse 2-4, skal også benytte en certificeret rådgiver.

Nedenfor finder du en liste over brandrådgivere og statikere og andet praktisk info vedr. ordningen