Spring til indhold

Regler for affald, affaldsgebyrer og afbrænding

  • Lovgivning om affald findes i affaldsbekendtgørelsen.
  • Af bekendtgørelsen fremgår det blandt andet, at kommunen skal udarbejde et regulativ for husholdningsaffald.
  • Regulativet skal beskrive, hvordan kommunens affaldsordninger fungerer, og hvilke pligter borgerne har til at bruge dem.
  • Det er også bekendtgørelsen, der er grundlaget for, at det kun er tilladt at brænde haveaffald af sankthansaften.
  • I bekendtgørelsen står der også, at kommunen skal fastsætte gebyrer, der dækker omkostningerne ved de affaldsordninger, der er beskrevet i regulativet.
  • Affaldsbekendtgørelsen udstikker retningslinjerne for den affaldsplan, som kommunen skal udarbejde og revidere mindst hvert 6. år.