Spring til indhold

Affaldsplan

  • Affaldsplanen er et værktøj for kommunen til at planlægge og prioritere det daglige arbejde på affaldsområdet.

  • Planen indeholder en række initiativer, der skal øge genanvendelsen, og sikre at kommunen opfylder de nationale krav på affaldsområdet.

  • Blandt initiativerne er yderligere henteordninger af de 10 affaldstyper: restaffald, madaffald, papir, pap, metal, glas, plast, mad- og drikkevarekartoner, farligt affald og tekstiler.

  • Derudover skal bedre sortering og øget kommunikationsindsats reducere mængden af småt brændbart og restaffald.

  • Initiativerne bidrager samlet til en CO2-gevinst på yderligere 3.276 ton/år i 2025, hvor initiativerne i affaldsplanen forventes fuldt implementeret.

  • Affaldsplan for Vordingborg Kommune 2022 – 2032 har været i offentlig høring fra 26. november 2021 til 21. januar 2022 og er godkendt på kommunalbestyrelsesmødet den 23. marts 2022. 

  • Læs affaldsplanen.  

Du kan læse om de andre AffaldPlus-kommuners affaldsplaner og de fælles initiativer på AffaldPlus' hjemmeside.