Spring til indhold

Affaldsplan

Der er en ny affaldsplan i høring fra den 26. november 2021 til den 21. januar 2022

 • Affaldsplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med de øvrige fem kommuner i AffaldPlus.
 • Der er lagt vægt på, at affald er en ressource, og at vi fremover skal indsamle flere genanvendelige materialer tæt ved husstanden.
 • Det er målet at nå en genanvendelse på 50 % af husholdningsaffaldet inden 2022.
 • Affaldsplanen består af en hoveddel og tre bilag, som indeholder handleplaner, kortlægning og prognoser samt nogle baggrundsnotater.
 • Derudover skematiske aktivitets- og tidsplaner for husholdninger, erhverv og tværgående initiativer.

 Affaldsplan

 • Hoveddelen beskriver planen i sin helhed, herunder de statslige og kommunale målsætninger, de samlede mængder og behandlingskapaciteter nu og i fremtiden, økonomien i planens realisering og en kort beskrivelse af de vigtigste indsatsområder frem mod 2018.
 • Læs hoveddelen
 • Bilag 1 indeholder handleplaner for hver enkelt affaldsfraktion – hvad skal der ske med dem fremover, og hvad vil det betyde?
 • Læs bilag 1
 • Bilag 2 indeholder den samlede kortlægning af affald i kommunen i 2011-2013 og giver prognoser for de fremtidige mængder og deres fordeling på genanvendelse, forbrænding og deponering i takt med planens realisering.
 • Indeholder også en opgørelse af kommunens affaldsordninger på tidspunktet for planens vedtagelse.
 • Læs bilag 2
 • Bilag 3 indeholder nogle baggrundsnotater, som har ligget til grund for planernes udarbejdelse, således
  • om kommunernes aktuelle og fremtidige udfordringer med hensyn til forvaltning af materiale- og energiressourcer i affaldet,
  • om affaldshierarkiet,
  • om affaldsplanens forhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer,
  • om økonomiforudsætninger.
 • Læs bilag 3
 • Læs aktivitets- og tidsplan for husholdninger
 • Læs aktivitets- og tidsplan for erhverv
 • Læs aktivitets- og tidsplan for tværgående indsatser

Du kan læse om de andre AffaldPlus-kommuners affaldsplaner og de fælles initiativer på AffaldPlus' hjemmeside.