Spring til indhold

Regler for afbrænding

 • Det er ikke tilladt at brænde nogen former for affald af – der er dog én undtagelse.
 • Sankthansaften er det tilladt at brænde haveaffald af i et sankthansbål.
 • Det har tidligere været tilladt at brænde haveaffald af i landzone om vinteren. Det er ikke længere tilladt som følge af den affaldsbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. januar 2021.

Sankthansbål

 • Den 23. juni fejrer vi sankthansaften med bål.
 • Et sankthansbål må kun bestå af rent, tørt/vissent haveaffald samt rent og tørt træ.
 • I sankthansbålet må der ikke være andre typer affald, som fx malet eller trykimprægneret træ.
 • Det er tilladt at have sankthansbål i både landzone, byzone og sommerhusområder denne aften.
 • Vær opmærksom på de anbefalede brandmæssige afstandskrav sankthansaften(se bilag 1).

Lejrbål

 • Du må gerne lave mindre lejrbål til madlavning og hygge på særligt indrettede pladser.
 • Til bålet må der kun anvendes rent, tørt træ og træbriketter.
 • Afbrænding af lejrbål må ske året rundt fra solopgang og skal være afsluttet senest en time efter solnedgang samme dag.
 • Bålet må ikke genere naboerne.
 • Læs de generelle regler og forsigtighedsbestemmelser fra Beredskabsstyrelsen, om bl.a. opsyn og afstand til bålet.

Krav til afstand og opsyn med bål

Særligt for landbrug

Der er særlige regler for landbrug om afbrænding af halm og afskær fra levende hegn.

Læs om reglerne for afbrænding af halm og afskær fra levende hegn.