Spring til indhold

Regler for afbrænding

 • Som udgangspunkt er det ikke tilladt at brænde affald.
 • Det er dog tilladt at brænde haveaffald af sankthansaften.
 • Pas på omgivelserne, hvis du laver bål.
 • Læs mere om reglerne herunder:

Krav til afstand og opsyn med bål

Afbrænding af haveaffald

 • Det er ikke tilladt at brænde haveaffald af.
 • Der er en enkelt undtagelse, der kun gælder sankthansaften.
 • Haveaffald kan afleveres på genbrugspladser og haveaffaldspladser eller komposteres i egen have.
 • Det har tidligere været tilladt at brænde haveaffald af i landzone om vinteren. Det er med affaldsbekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. januar 2021 ikke længere tilladt.

Lejrbål

 • Det er tilladt at lave mindre lejrbål til madlavning og hygge på særligt indrettede pladser.
 • Bålet må ikke generer naboerne.
 • Afbrænding af lejrbål må ske året rundt fra solopgang og skal være afsluttet senest en time efter solnedgang samme dag.
 • Til lejrbål må der kunne bruges rent og tørt træ i mindre mængder.
 • Læs om de generelle regler og forsigtighedsbestemmelser.

Særlige regler Sankthansaften

 • Den 23. juni fejrer vi sankthansaften. Når du kan overholde de særlige vejledende afstandskrav til bålet, er det tilladt at afbrænde haveaffald i både landzone, byzone og sommerhusområder.
 • Se de anbefalede brandmæssige afstandskrav sankthansaften (se side 8).
 • I sankthansbålet må der kun være rent, tørt/vissent haveaffald samt rent og tørt træ.
 • I bålet må der ikke være andre typer affald, som fx malede eller trykimprægnerede byggematerialer.
 • Behandlet træ må kun afbrændes på forbrændingsanlæg, bl.a. fordi det kan udvikle giftige gasser, når det brænder.
 • Læs mere om sankthansbål.

Særligt for landbrug

Der er særlige regler for landbrug om afbrænding af halm og afskær fra levende hegn.

Læs om reglerne.