Spring til indhold

Affaldsgebyrer

  • Alle husstande betaler faste gebyrer for storskrald, papir og glas, farligt affald, genbrugsplads og grundbidrag, uanset i hvilket omfang ordningerne benyttes.
  • Disse gebyrer betales pr. bolighed, der er registreret på ejendommen i BBR.
  • Derudover betales gebyr for restaffald og  madaffald eller dagrenovation.
  • Størrelsen af dette gebyr afhænger af, beholderens størrelse og hvor ofte den bliver tømt.
  • Se oversigten over affaldsgebyrer 2021