Spring til indhold

Regulativ for husholdningsaffald

  • Der er ordninger for bl.a. restaffald, madaffald, papir, metal og andre genanvendelige typer affald samt storskrald og genbrugspladser.
  • Alle ordninger er beskrevet i regulativ for husholdningsaffald.