Spring til indhold

Spildevand i kloakerede områder

Oplysning om håndtering af spildevand i de kloakerede områder, hvor Vordingborg Spildevand A/S ejer og driver spildevandskloakken.

Kloakseparering

I nogle områder skal ejere skille regnvand og spildevand ad, så de løber i hvert sit ledningssystem. Det er kloakseparering. Hvor dette skal foregå og hvornår, fremgår af spildevandsplanen.

  • Når kloakarbejdet er afsluttet, skal du indsende en færdigmelding til os via Virk.dk.

Færdigmelding af kloakarbejde

Tilslutning til kloak

I de områder af kommunen, der er kloakeret, skal man tilslutte sit spildevand til spildevandsstikket.

  • Almindelige husstande kræver ikke en tilslutningstilladelse kun en færdigmelding.
  • Andre tilslutninger kan kræve en tilladelse. Er du i tvivl så kontakt os.

Ansøgning og færdigmelding af kloakarbejde

Akutte problemer med kloakken

Hvis der opstår problemer med at komme af med dit spildevand:

  • Tjek først, om vandet kan løbe frit på din egen grund.
  • Hvis problemet er uden for din grund, skal du kontakte Vordingborg Spildevand A/S.

Vær opmærksom på, at i fælles- og separatkloakerede områder kan Vordingborg Spildevand A/S også være pligtig til at modtage dit tagvand.

Redegørelse

Her kan du læse den redegørelse kommunen har sendt til Ankestyrelsen om Kloakering af Busemarke og Mandemarke og opkrævning af tilslutningsbidrag for ejendommen Klintholm Havnevej 74.