Spring til indhold

Voksne: Lokale tilbud

Alkohol- og rusmiddelrådgivningen i Center for Rusmidler
Rådgivning om alkohol- og stofproblemer. Mulighed for at være anonym. Tilbuddet er også målrettet pårørende. 
Tlf. 55 36 40 00
www.vordingborg.dk/borger/sundhed/center-for-rusmidler

Aktivt seniorliv
Med udgangspunkt i Vordingborg Kommunes ni aktivitetscentre, tilbydes der en lang række aktiviteter, herunder en række rådgivningstilbud for seniorer.
Tlf. 55 36 29 30
www.vordingborg.dk/borger/omsorg-og-saerlig-stoette/aktiviteter-beskyttet-beskaeftigelse-og-vaeresteder/aktivitetscentre/

Borgerrådgiveren
Borgerrådgiveren er et gratis tilbud for alle borgere og virksomheder i kommunen, hvis
vigtigste funktion er at styrke dialogen mellem borgeren og kommunen og bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling.
Tlf. 55 36 27 34 eller tlf. 23 80 80 38
www.vordingborg.dk/kommunen/borgerradgiver/ 

Den åbne telefonrådgivning - for forældre
Anonym telefonrådgivning til dig som forælder, hvis du oplever udfordringer med at få hverdagen til at hænge sammen eller har brug for rådgivning i en konkret situation. Lukket i skolernes ferie.
Tlf. 55 36 46 00
www.vordingborg.dk/borger/boern-og-familie/hjaelp-til-boern-unge-og-familier/boern-0-6-aar/raadgivning-til-familier/den-aabne-telefonraadgivning/ 

Forebyggende hjemmebesøg - overgang til seniorlivet
Råd og vejledning om overgang til seniorlivet, herunder også om kommunens og private servicetilbud. Også tilbud om sundhedsvejledning. 
Tlf. 55 36 39 40
www.vordingborg.dk/borger/omsorg-og-saerlig-stoette/forebyggelse-og-traening/forebyggende-hjemmebesoeg/ 

Kroniske lidelser - Patientteamet
Mulighed for rådgivning og henvisning til hjælp i forhold til de syv diagnoser: KOL, Kræft, Hjerte-kar sygdom, diabetes type 2, stress og overvægt. Også mulighed for at høre mere om lokale patientkurser.
Tlf. 29 46 68 72
www.patientkurser.vordingborg.dk

LIVA-rehab, Vordingborg
LivaRehab er et rehabiliteringstilbud, der tilbyder en helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt indsats til mennesker med følger af skader fra prostitution, vold og seksuelle overgreb.
Tlf. 53 71 61 06
www.livarehab.dk

Lungeforeningen, Præstø netværksgruppe
Mulighed for træning og samtale med andre lungepatienter. Også periodevismulighed for vejledning af sygeplejerske og fysioterapeut.
www.lunge.dk/lokal/praestoe-netvaerksgruppe

Lægevagten Region Sjælland 

Tlf. 70 15 07 00

Offerrådgivningen, Sydsjælland
Telefonrådgivning til voldsofre og ofre for andre forbrydelser, baseret på frivillige kræfter.
Tlf. 23 68 60 00
www.offerraadgivning.dk/lokale-offerraadgivninger/offerraadgivning-sydsjaelland-og-lolland-falster

Psykiatrisk Akutmodtagelse
Du kan hele døgnet henvende dig til Region Sjællands Psykiatriske Akutmodtagelse i Vordingborg, hvis du og/eller en pårørende har brug for akut psykiatrisk hjælp.
Tlf. 58 53 70 30
www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/raadgivning/akut-hjaelp/psykiatriske-akutmodtagelser/Sider/PsykiatriskAkutmodtagelse-Vordingborg.aspx

PsykInfo
PsykInfo tilbyder information, rådgivning og inspiration om psykisk sygdom og psykiatrien til alle, der har brug for mere viden.
Tlf. 70 25 02 60
www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/raadgivning/psykinfo/ 

Rygestoprådgivning
Tilbud om rygestopvejledning og rygestopkurser. Mulighed for forskellige forløb, herunder også forløb i naturen.
Tlf. 20 54 23 10
www.rygestop.vordingborg.dk

Sydsjællands og Møns sorggrupper
Tilbud om sorggruppe til voksne i Stege-Vordingborg Provsti. Sorggrupperne er ikke en erstatning for eventuel psykolog eller psykiatrisk hjælp, gruppebaseret hjælp til selvhjælp. Den kristne tro er grundlaget for arbejdet, men der forkyndes ikke. 
Tlf. 40 35 17 51 / 40 35 17 39 / 55 81 20 83
www.stege-vordingborg-provsti.dk

Støtte- og kontaktpersonordningen
Støtte- og kontaktpersonsordningen er et kontakttilbud til socialt udsatte og sindslidende borgere i kommunen. Støtte- og kontaktpersonerne har tavshedspligt og man kan vælge at være anonym.
Ordningen kan kontaktes alle hverdage ml. 8-15 på telefon 21 54 27 78
https://vordingborg.dk/borger/omsorg-og-saerlig-stoette/plejecentre-aeldreboliger-botilbud-og-aflastning/botilbud-til-voksne-med-saerlige-behov/

Sundhedsplejen
Rådgivning om børn og unges sundhed, både fysisk og psykisk. Også tilbud om åben rådgivning, sorggrupper mm.
www.sundhedsplejen.vordingborg.dk

Sundhedsplejersketelefonen Region Sjælland
Sundhedsplejersketelefonen er for familier, der er bosiddende i Region Sjælland. Telefonen kan bruges, når der opstår problemer eller spørgsmål, og egen sundhedsplejerske holder fri.
Tlf. 70 22 76 23
www.sundhedsplejersketelefonen.dk

Synscentralen i Vordingborg
Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere. Stedet  tilbyder rådgivning, vejledning, undervisning og afprøvning samt anbefaling af synshjælpemidler.
Synscentralens hjemmeside

Væresteder – Stege, Præstø og Vordingborg
Vordingborg Kommune har tre væresteder, hvor sindslidende og socialt sårbare kan mødes. Der er mulighed for en samtale med medarbejderne, at købe et måltid mad, deltage i stedets aktiviteter eller blot være sammen med ligesindede. Selve tilbuddet er gratis.
Præstø - Toronto: Tlf. 23 64 42 84
Stege - Oasen: Tlf. 55 36 33 83
Vordingborg - Rita's Corner: Tlf. 29 66 37 12
https://vordingborg.dk/borger/omsorg-og-saerlig-stoette/aktiviteter-beskyttet-beskaeftigelse-og-vaeresteder/vaeresteder/