Spring til indhold

Fakta om områdefornyelsen

I foråret 2017 gav Trafik-, Bygnings- og Boligstyrelsen samt kommunalbestyrelsen tilsagn om reservation af midler til en områdefornyelse i Damme-Askeby på Vestmøn.

Siden da har kommunen givet ordet til borgerne gennem en involverende proces, med udgangspunkt i Tilflytterhuset midt i byen, hvor en medarbejder i efteråret 2017 har samlet idéer og kommentarer til programmet for områdefornyelsen. Der er blevet afholdt borgermøder, nedsat en arbejdsgruppe og en følgegruppe samt lavet byvandringer.

Programmet er udarbejdet af Vordingborg Kommune og tegnestuen Anne Stausholm Landskabsarkitekter, og er i foråret 2018 endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen og Trafik-, Bygnings- og Boligstyrelsen

Første anlægsetape er tegnet og projekteret af Studio Fountainhead og anlagt af Morsø Anlæg. Anlægget er et offentligt-privat samarbejde mellem Dagli’Brugsen Damme-Askeby og Vordingborg Kommune.