Spring til indhold

Områdefornyelse i Damme - Askeby

Områdefornyelsens mål er at skabe et attraktivt mødested centralt i Damme-Askeby for både allerede bosatte borgere og for de mange besøgende. Dette gøres ved at:

  • Sikre bedre og mere trygge forbindelser rundt i byen.
  • Skabe en ny, fælles identitet i byen.
  • Understøtte den lokale udviklingsplan og det lokale arbejde for aktivt at skaffe flere tilflyttere til byen og medvirke til livs- og bykvalitet, fællesskab og ejerskab for de nuværende beboere.
  • Anvende landsbypuljen til udvikling af et landsbyområde med stort potentiale.
  • Demonstrere og udvikle muligheder for genbrug af regnvand.

Områdefornyelsens første etape er afsluttet i sommeren 2019.

Der anlagt et nyt, offentligt byrum ved indgangen til Dagli’ Brugsen: Ind- og udkørselsforholdene er samlet øst for brugsen for at øge de bløde trafikanters tryghed, der skabt en ny forbindelse til plejecenteret og en forskønnelse af området med lokale plantearter.

Den anonyme parkeringsplads er nu blevet et attraktivt bytorv og samlingssted!

Program for områdefornyelsen i Damme-Askeby

Fakta om områdefornyelsen

Den samskabende landsby